ŠAMANSKÝ KRUH

je volné společenství lidí, které sdílí šamanskou zkušenost za účelem léčení a poznání. 

Naším cílem je návrat ke kořenům a ke své přirozenosti.

Spojení s přírodou a krajinou. Vzájemné obohacení, inspirace, tvořivost, návrat duše 

a Ducha do umění, společnosti a každodenního života.

V rámci ŠAMANSKÉHO KRUHU jsou pořádané různá setkání a akce s různými 

tématy pro obohacení společnosti.