PÁNEVNÍ DNO A JAK NA NĚJ..?

PÁNEVNÍ DNO.. stabilita.. BŘIŠNÍ SVALY.. opora.. ZÁDOVÉ SVALY ..síla.. DÝCHACÍ SVALY.. aktivita STABILIZAČNÍ SYSTÉM Pánevní dno (dále PD) – tento pojem často slýcháte, ale víte:  jakou má funkci v našem těle?  jak pomáhá jeho aktivita?  že dysfunkce svalů PD = dyskomfort života?  a že nejen pro ženy, ale i pro muže je to důležitá svalová skupina. Práci svalů pánevního dna nelze osamostatnit a odizolovat od ostatních struktur těla. Můžeme je přirovnat k obrácenému kuželu bez pevné základny. Mezi stěny kužele je nataženo a napnuto plátno. Stěny onoho kužele představují kostěnou strukturu – pánevní kosti, plátno potom svaly. Tyto svaly mají funkci podpůrnou pro vnitřní orgány i pro tělo, podílejí se na stabilizaci trupu, dýchání a pomáhají při vylučování. Svaly PD spolupracují s bránicí (hlavní dechový sval), se svaly břicha, svaly zádovými, částečně svaly hýžďovými a dolních končetin. Proto je zřejmé, že bolesti zad, břicha, případně problémy s vylučováním nezávisí pouze na správném napětí svalů PD, ale musíme se zaměřit na všechny svaly, které s ním souvisí a tvoří stabilizační systém. Stabilizační systém. V současnosti téměř zaklínadlo, ale bez souhry svalů, které ho tvoří, nás čekají problémy. Představme si pěkný dubový soudek, lamely těla soudku značí břišní svaly a svaly zádové, dno soudku, jak už nám název napovídá, představuje svaly PD a víko bránici. Aby takto vymalovaný soudek nesl tělo a zajistil stabilitu těla, je potřeba aby všechny stěny byly dostatečně pevné a stejně zdravé. Byla-li by jedna stěna ztrouchnivělá, nalomená nebo méně pružná, soudek by neplnil funkci kvalitní a pevné ochrany pro náš lahodný nápoj :) a rozpadl by se. Je nutné, převedeme-li náš soudek do lidského těla, aby všechny části zmíněného stabilizačního systému fungovaly. Vypadnou-li břišní svaly, bránice nemá dostatečnou oporu pro svou práci, zodpovědnost za stabilitu je „hozena“ na zádové svaly a ty pak bývají přetěžovány. Přidá-li se dysfunkční pánevní dno, je celý problém o to umocněn. V důsledku nestabilního trupu a svalové disharmonie vznikají bolesti, blokace kloubů, páteře a v důsledku toho bolesti svalů. Bolest je pro nás znamení, že v těle není něco v pořádku. U svalových dysbalancí, ale i interních poruch se setkáváme s jejím projevem nejen v místě vzniku, ale i v místech vzdálenějších. Např. bolest ramene může mít v příčinu v krční nebo hrudní páteři nebo v blokaci kloubního spojení hrudní kosti s žebry. Dále například bolest lokte nebo zápěstí může mít příčinu v oblasti krční. Bolesti podbřišku, třísel, bederní páteře mohou vznikat mimo jiné dysfunkcí svalů PD. Bolestivá místa jsou indiciemi, které nás vedou k příčinám vzniků bolestí. Kromě bolestivých vjemů nám o dysfunkci pánevního dna napovídají i jiné symptomy. Z hlediska urologického je to inkontinence u žen i u mužů. V gynekologii k nám dysfunkce PD promlouvá skrze bolestivé menstruace, bývá i jednou z příčin funkční neplodnosti u žen. Svaly PD, jejich funkcí a ošetřením, bychom se měli zabývat zejména v urologii, gynekologii a břišní chirurgii. Snížená funkce svalů PD a s ní spojené neduhy jsou také zapříčiněny invazívními zákroky – operacemi v oblastech výše zmíněných, porody (ať už přirozenou cestou nebo císařským řezem) anebo jen pouhými vyšetřeními. Zásahem do organismu dochází k narušení kontinuity tkání a tento zásah může ovlivnit jejich napětí, potažmo funkci. Břišní svaly sníží svou stabilizační a dechovou funkci, z čehož plyne větší riziko přetížení a bolestí páteře, které může vést až k výhřezu ploténky. Doporučuji, jsou-li u vás v plánu výše zmíněné zákroky, vyhledat péči fyzioterapeuta se zaměřením na danou problematiku. Cílem textu je uvědomit vás o možnosti rehabilitace, která může některé plánované operace, zejména urologické či gynekologické oddálit anebo úplně vyrušit. Pokud je operace nutná, je důležité projít terapií nebo alespoň konzultací o možnostech přípravy před operací a ošetření po operaci. Lze tak usnadnit regeneraci po operacích a předejít některým komplikacím, které po chirurgických zákrocích mohou vznikat. Vypluli na povrch některé otázky? Zajímalo by vás víc jak sami se sebou pracovat? Ráda zodpovím ukážu provedu :) Téma pánevního dna a jeho funkce je široké a nerada bych vás zahltila. V dalším textu se více „rozpovídám“ a o souvislosti pánevního dna a dýchání. Jana