KOMBINACE ČÍSLA 9

 Kombinace čísla 9

 

Čísla 9 a 1, například 991 nebo 919

 

Coby důsledek vašich myšlenek se před vámi otevírají nové dveře. Teď

máte příležitost pohlédnout svým myšlenkám do tváře a zblízka si

prohlédnout své vlastní výtvory. Opusťte vše staré, neboť bude, v

souladu s vašimi touhami, nahrazeno novým.

 

Čísla 9 a 2, například 992 nebo 922

 

Pokud jste v nedávné době utrpěli nějakou ztrátu (práce, partnera atd.),

můžete očekávat, že velmi brzy získáte náhradu. Všechno pracuje pro vás,

i když se třeba mnoho věcí děje v zákulisí a vy máte pocit, že na vás Bůh

zapomněl. Nebojte se! Vnímejte energii svého života, který se právě teď

pohybuje kupředu. Vaše nedávná ztráta neměla být trestem. Namísto

toho vás vesmír připravuje na něco nového.

 

Čísla 9 a 3, například 993 nebo 939

 

Toto je naléhavá výzva, abyste ze svého života vyloučili situace, které

nejsou poctivé nebo už posloužili svému účelu. Nelpěte na nich jen ze

strachu.vězte, že v každém okamžiku je o vás postaráno. Je důležité,

abyste se na svou budoucnost dívali pozitivně. Takový postoj totiž

vytváří to, co budete prožívat. Proto požádejte mistry, aby vám

pomohli vybírat vaše myšlenky z pozice lásky.

 

Čísla 9 a 4, například 994 nebo 944

 

Andělé vás upozorňují, že je na čase zbavit se všeho, co už je za

vámi. Připomínají vám, že když se jedny dveře zavírají, nějaké

nové se otevírají. Andělé vám pomáhají otevírat nové dveře a

překonávat bolest spojenou se změnou, kterou procházíte.

Prosím požádejte své anděly, aby vám pomohli věřit, že tyto

konce a začátky jsou odpovědí na vaše modlitby.

 

Čísla 9 a 5, například 959 nebo 995

 

Aby se mohla tato nová změna zhmotnit, je důležité zbavit se minulosti.

Tato číselná řada vás žádá, abyste odhodili to staré a uvědomili si, že

ve své době splnilo svůj důležitý účel. Život je ale proměnlivý a změna

nevyhnutelná. Vězte, že něco nového stojí před vašimi dveřmi a čeká

na pozvání dovnitř. Umožníte mu vstoupit tehdy, až se oprostíte od

toho starého.

 

Čísla 9 a 6, například 966 nebo 996

 

Znamená oproštění se od hmotných statků, zvláště pokud jste trpěli

posedlostí po konkrétním druhu majetku. Tato číselná řada vás žádá,

abyste se jej vzdali a oprostili se od něj. Je to také vzkaz, že něco, co

jste prodali nebo ztratili, bude brzy nahrazeno čímsi lepším. Buďte

otevření novým věcem, a ty předčí vaše očekávání, neboť jste na

toto povýšení připraveni. Zasloužíte si to nejlepší!

 

Čísla 9 a 7, například 977 nebo 997

 

Gratulujeme! Zbavujete se starých částí vašeho života, které k vám

už nepasují. Žijete opravdovějším životem, v souladu se svým

nejlepším svědomím. Tato číselná řada vyjadřuje pochvalu za

vaše rozhodnutí žít upřímně.

 

Čísla 9 a 8, například 998 nebo 988

 

Důležitá fáze vašeho života se chýlí k závěru a v souvislosti s ní skončí

i další záležitosti. Jako vlak dojíždějící na konečnou se nejprve zastaví

první vagón a po něm, s lehkým zpožděním, zastaví i ty zbývající.

Tato číselná řada vás upozorňuje, že procházíte řetězem událostí, v

němž se mnoho částí vašeho života zpomaluje a zastavuje. Ale nebojte

se, protože tyto změny jsou nezbytné k tomu, aby mohly nastat nové

skutečnosti a okolnosti.

 

Čísla 9 a 0, například 900 nebo 909

 

Toto je vzkaz od vašeho Stvořitele, který říká, že zakončení určité

fáze vašeho života bylo výsledkem Božského vedení. Nic nemůže

být doopravdy ztraceno. Neexistuje smrt a neexistují ani nehody.

Nedávná životní změna, při které byla významná část vašeho

života zastavena nebo změněna, je ve skutečnosti odpovědí na

vaše modlitby. Bůh vás upozorňuje, že vám nic neodebírá ani

nezpůsobuje žádnou ztrátu. To váš životní plán nebo modlitby

vám-skrze vaši vlastní moc danou od Boha-přinesly tuto změnu.

Buďte ochotni odpustit všem zúčastněným, abyste mohli lehce a

svobodně vstoupit do nádherné nové fáze vašeho života