KOMBINACE ČÍSLA 8

 Kombinace čísla 8

 

Čísla 8 a 1, například 881 nebo 811

 

Blížíte se ke konci důležité fáze svého života. Pokud vás nějaká jeho část unavuje,

buďte rádi, že už se blíží její vyléčení nebo nahrazení něčím lepším. Odevzdejte a

propusťte ty části svého života, které nefungují, neboť vaše myšlenky na lepší život

se stávají skutečností.

 

Čísla 8 a 2, například 882 nebo 822

 

Jedny dveře se začínají otevírat, zatímco jiné se zavírají. Je důležité, abyste v této

chvíli pozorně následovali svou intuici, neboť ta vás povede ke krokům, které vám

během tohoto přechodu zajistí trvalou hojnost.

 

Čísla 8 a 3, například 883 nebo 833

 

"Pokračujete", vzkazují vám mistři. Dodejte svým myšlenkám i pocitům energii a směr.

Přehodnoťte svůj postoj-dopomůže vám to k vědomí, že jste jedno s Bohem, s každým

stvořením a veškerým životem.

 

 

 

Čísla 8 a 4, například 884 nebo 844

 

Takto vám vaši andělé vzkazují, že se určitá fáze vašeho života chýlí ke konci. Chtějí,

abyste věděli, že až k tomu dojde, budou s vámi a pomohou vás nasměrovat do nové situace,

která bude lépe odpovídat vašim potřebám, přáním a cílům.

 

Čísla 8 a 5, například 885 nebo 855

 

Tato číselná řada signalizuje, že se nacházíte v jedenácté hodině, přímo před velkou změnou.

Nebojte se, neboť během toho přechodu, který nastane velmi brzy, se vám dostane podpory i lásky.

 

Čísla 8 a 6, například 886 nebo 866

 

Zanedlouho se rozloučíte s čímsi z vašeho materiálního světa, třeba prodáte část majetku.

Pokud nechcete nic ztratit ani prodat, můžete změnit své myšlenky, a tím i tuto tendenci.

Pokud ale máte v úmyslu prodat nebo propustit něco ze svého hmotného života, považujte

to za znamení, že se vaše přání brzy splní.

 

Čísla 8 a 7, například 887 nebo 877

 

Máte pocit, že nějaká etapa vašeho života, třeba pracovní nebo milostná končí? Toto je

potvrzení, že vaše pocity jsou správné. Konec může znamenat, že se daná situace významně

změní k lepšímu nebo že se určitá část vašeho života chýlí ke svému konci. Ať je to jakkoliv,

tato číselná frekvence přináší dobré zprávy o přicházející pozitivní změně, díky které dojde

k vyřešení napjaté situace. Vytrvejte, váš život totiž bude brzy o dost jednodušší.

 

Čísla 8 a 9, například 889 nebo 899

 

Důležitá fáze vašeho života se chýlí k závěru a v souvislosti s ní skončí i další záležitosti. Jako

vlak dojíždějící na konečnou se nejprve zastaví první vagón a po něm, s lehkým zpožděním,

zastaví i ty zbývající. Tato číselná řada vás upozorňuje, že procházíte řetězem událostí, v

němž se mnoho částí vašeho života zpomaluje a zastavuje. Ale nebojte se, protože tyto změny

jsou nezbytné k tomu, aby mohly nastat nové skutečnosti a okolnosti.

 

 

 

Čísla 8 a 0, například 800 nebo 808

 

Tento vzkaz od vašeho Stvořitele signalizuje, že blížící se konec určité fáze je součástí celkového

Božího plánu. Je odpovědí na vaše modlitby a je v souladu s Jeho vůlí. Požádejte Boha, aby utišil

veškeré obavy nebo starosti, které ve vás nadcházející změny vzbuzují.