KOMBINACE ČÍSLA 7

 Kombinace čísla 7

 

Čísla 7 a 1, například 711 nebo 771

 

Ta vám potvrzují, že si vedete skvěle. Jste na správné cestě, tak kráčejte dál! Je to znamení,

že jste si vybrali správné myšlenky a že byste se měli ještě pevněji soustředit na své cíle.

Nezapomeňte ke svým myšlenkám ještě přidat vhodné emoce, například vděčnost za dary,

kterých se vám v životě dostalo. Vděk urychlí proces zhmotňování vašich přání.

 

Čísla 7 a 2, například 722 nebo 772

 

Tato čísla signalizují dobré zprávy. Žádají vás, abyste nepolevovali a nekolísali ve své víře.

Ucházeli jste se v nedávné době o novou práci, přijetí do školy nebo půjčku?

 

Čísla 7 a 3, například 773 nebo 733

 

Nanebevzetí mistři září radostí. Oni nejenže vidí vaše skutečné vnitřní Božství, ale také souhlasí

s cestou, kterou jste si zvolili. Chtějí, abyste věděli, že si zasloužíte štěstí, a dopřávali si nebeskou

radost, které jsou součástí vašeho božského dědictví a zvolené cesty.

 

 

 

Čísla 7 a 4, například 774 nebo 744

 

Andělé vám gratulují a říkají: "Nepolevujte ve skvělé práci. Daří se vám. Soustřeďte své myšlenky,

neboť to přináší výrazný a pozitivní efekt."

 

Čísla 7 a 5, například 775 nebo 755

 

Tato čísla potvrzují, že se k vám nezadržitelně žene změna, a ta vás obohatí buď po fyzické,

emocionální nebo intelektuální stránce-popřípadě to bude kombinace všech tří. Pokračujte

zvoleným směrem a brzy zpozorujete, jak tyto změny zkvalitňují váš vlastní život i život lidí

okolo vás.

 

Čísla 7 a 6, například 776 nebo 766

 

Potvrzení, že vaše myšlenky a práce s materiálním světem jsou přesně takové, jaké mají být.

Podařilo se vám vyrovnat myšlenky a aktivity tak, abyste pečovali o svou mysl, tělo i duši.

Nepolevujte ve skvělé práci!

 

Čísla 7 a 8, například 778 nebo 788

 

Máte pocit, že nějaká etapa vašeho života, třeba pracovní nebo milostná končí? Toto je potvrzení,

že vaše pocity jsou správné. Konec může znamenat, že se daná situace významně změní k lepšímu

nebo že se určitá část vašeho života chýlí ke svému konci. Ať je to jakkoliv, tato číselná frekvence

přináší dobré zprávy o přicházející pozitivní změně, díky které dojde k vyřešení napjaté situace.

Vytrvejte, váš život totiž bude brzy o dost jednodušší.

 

Čísla 7 a 9, například 779 nebo 799

 

Gratulujeme! Zbavujete se starých částí vašeho života, které k vám už nepasují. Žijete

opravdovějším životem, v souladu se svým nejlepším svědomím. Tato číselná řada

vyjadřuje pochvalu za vaše rozhodnutí žít upřímně.

 

Čísla 7 a 0, například 700 nebo 770

 

 

Povzbudivé "do toho!" přímo od Boha, který vám uděluje pochvalu za intelektuální,

duchovní a fyzickou práci, kterou jste vykonali. Na své nynější cestě pomáháte sobě i

mnoha dalším lidem a Bůh vás žádá, abyste ve své skvělé práci pokračovali.