KOMBINACE ČÍSLA 6

 Kombinace čísla 6

 

Čísla 6 a 1, například 611 nebo 661

 

Nadále orientujte své myšlenky k nebi a zbavte se obav z hmotného

nedostatku. Číslo 611 znamená: Požádejte o pomoc s tím, co vás v

tomto okamžiku na hmotném světě irituje nebo štve.

 

Čísla 6 a 2, například 622 nebo 662

 

Na obzoru se rýsuje koupě nebo získání něčeho nového.

 

Čísla 6 a 3, například 663 nebo 633

 

Vaši nanebevzatí mistři vám pomáhají zhmotňovat věci, které

potřebujete ke svému Božskému životnímu poslání. Ať už jde

o peníze na zaplacení školného nebo nalezení místa, kde byste

mohli učit nebo léčit ostatní, mistři už na tom pracují. Chtějí,

abyste věděli, že si zasloužíte jejich pomoc, neboť díky ní

budete schopni dávat ostatním.

 

Čísla 6 a 4, například 644 nebo 664

 

Vaši andělé vás varují, že se příliš soustředíte na hmotný svět.

Žádají vás, ať jim odevzdáte své starosti, aby mohli zasáhnout.

Uveďte do rovnováhy své myšlenky zaměřené do nebe s těmi

spojenými se zemí. Vězte, že se vám dostává skutečně neomezené

podpory, zvláště pracujete-li ruku v ruce s Božským.

 

Čísla 6 a 5, například 665 nebo 655

 

Ve vašem materiálním životě se chystá zásadní změna-možná získáte

nový dům, auto nebo majetek.

 

Čísla 6 a 7, například 667 nebo 677

 

Potvrzení, že vaše myšlenky a práce s materiálním světem jsou

přesně takové, jaké mají být. Podařilo se vám vyrovnat myšlenky a

aktivity tak, abyste pečovali o svou mysl, tělo i duši. Nepolevujte

ve skvělé práci!

 

 

Čísla 6 a 8, například 668 nebo 688

 

Zanedlouho se rozloučíte s čímsi z vašeho materiálního světa, třeba

prodáte část majetku. Pokud nechcete nic ztratit ani prodat, můžete

změnit své myšlenky, a tím i tuto tendenci. Pokud ale máte v úmyslu

prodat nebo propustit něco ze svého hmotného života, považujte to

za znamení, že se vaše přání brzy splní.

 

Čísla 6 a 9, například 669 nebo 699

 

Znamená oproštění se od hmotných statků, zvláště pokud jste trpěli

posedlostí po konkrétním druhu majetku. Tato číselná řada vás žádá,

abyste se jej vzdali a oprostili se od něj. Je to také vzkaz, že něco,

co jste prodali nebo ztratili, bude brzy nahrazeno čímsi lepším.

Buďte otevření novým věcem, a ty předčí vaše očekávání, neboť

jste na toto povýšení připraveni. Zasloužíte si to nejlepší!

 

Čísla 6 a 0, například 600 nebo 660

 

Toto poselství od stvořitele se týká vašeho materiálního života. Bůh

vás žádá, abyste se méně soustředili na světské touhy. Neznamená to,

že by po vás bůh požadoval život v chudobě, spíše chce, abyste se

pokusili naplňovat své touhy duchovnějším způsobem. Vězte, že Bůh

je ve vás a je zdrojem všeho, co potřebujete. Stačí jen udržet svou

víru, projevit vděčnost a otevřít se znamením i novým příležitostem,

které vám přinesou to, co potřebujete. Podstatou poselství, které

přináší tyto číselné sekvence, je věta: "Ale hledejte nejprve

království Božího a spravedlnosti jeho, a toto vše bude vám přidána