KOMBINACE ČÍSLA 5

 Kombinace čísla 5

 

Čísla 5 a 1, například 511 nebo 515

 

Vaše myšlenky jsou tím, co mění váš život. Nadále je tedy směřujte vytouženým směrem.

Pokud si blížící se změny nepřejete, můžete je zastavit nebo změnit tím, že změníte své myšlení.

 

Čísla 5 a 2, například 522 nebo 552

 

Vaše modlitby a úmysly byly jasné, silné a bezvýhradné. Proto můžete očekávat, že změna přijde

rychleji, než jste plánovali. Nedopusťte, aby vás náhlé splnění vašich přání překvapilo. Možná k

tomu dojde nějakým neočekávaným způsobem, takže neztrácejte víru. Často promlouvejte k Bohu

a žádejte Jej o ujištění.

 

Čísla 5 a 3, například 533 nebo 553

 

Nanebevzetí mistři vás chtějí připravit n blížící se velkou životní změnu. Chtějí, abyste věděli, že

vás budou během této změny držet za ruku a že všechno dopadne dobře. Přijměte tuto změnu a

očekávejte požehnání, které s sebou přináší.

 

Čísla 5 a 4, například 554 nebo 544

 

Vaši andělé stojí za jednou z významných změn, které ve vašem životě právě probíhají.

 

Čísla 5 a 6, například 556 nebo 566

 

Ve vašem materiálním životě se chystá zásadní změna-možná získáte nový dům, auto nebo

majetek.

 

Čísla 5 a 7, například 577 nebo 575

 

Tato čísla potvrzují, že se k vám nezadržitelně žene změna, a ta vás obohatí buď po fyzické,

emocionální nebo intelektuální stránce-popřípadě to bude kombinace všech tří. Pokračujte

zvoleným směrem a brzy zpozorujete, jak tyto změny zkvalitňují váš vlastní život i život lidí

okolo vás.

 

Čísla 5 a 8, například 588 nebo 558

 

Tato číselná řada signalizuje, že se nacházíte v jedenácté hodině, přímo před velkou změnou.

Nebojte se, neboť během toho přechodu, který nastane velmi brzy, se vám dostane podpory i lásky.

 

Čísla 5 a 9, například 599 nebo 595

 

Aby se mohla tato nová změna zhmotnit, je důležité zbavit se minulosti. Tato číselná řada vás

žádá, abyste odhodili to staré a uvědomili si, že ve své době splnilo svůj důležitý účel. Život je

ale proměnlivý a změna nevyhnutelná. Vězte, že něco nového stojí před vašimi dveřmi a čeká

na pozvání dovnitř. Umožníte mu vstoupit tehdy, až se oprostíte od toho starého.

 

Čísla 5 a 0, například 500 nebo 550

 

Důležitý vzkaz, že změny ve vašem životě jsou v Božském a naprostém pořádku. Jsou darem od

Boha a tedy v souladu s tím, jaké má s vaším vyšším já plány.