KOMBINACE ČÍSLA 4

 Kombinace čísla 4

 

Čísla 4 a 1, například 441 nebo 411

 

Andělé vás naléhavě upozorňují, abyste pečlivě sledovali své myšlenky. Radí vám, ať

si něco přejete, neboť jste v situaci, ve které se vaše myšlenky okamžitě zhmotní.

Číslo 411 znamená: Požádejte anděly o důležité informace, které v této chvíli potřebujete.

 

Čísla 4 a 2, například 422 nebo 442

 

Jak se píše v duchovním textu zvaném Kurz zázraků: "Andělé ochraňují váš čerstvě narozený záměr."

Toto je znamení, že vám shora pomáhají, abyste mohli učinit vytoužený přechod. Zvláště v této době

potřebujete vědět, že nejste sami. Číselné řady s čísly 2 a 4 jsou signálem od vašich andělů, kteří tak

dávají najevo, že s vámi v současné době spolupracují.

 

Čísla 4 a 3, například 443 nebo 433

 

Právě teď se okolo vás nachází spousta pomocníků! Nanebevzetí mistři a andělé jsou tady, aby

vám poskytovali pomoc, rady a lásku. Natáhněte k nim ruce, stejně jako je oni natahují k vám.

 

Čísla 4 a 5, například 455 nebo 445

 

Vaši andělé stojí za jednou z významných změn, které ve vašem životě právě probíhají.

 

Čísla 4 a 6, například 446 nebo 466

 

Vaši andělé vás varují, že se příliš soustředíte na hmotný svět. Žádají vás, ať jim odevzdáte své starosti,

aby mohli zasáhnout. Uveďte do rovnováhy své myšlenky zaměřené do nebe s těmi spojenými se zemí.

Vězte, že se vám dostává skutečně neomezené podpory, zvláště pracujete-li ruku v ruce s Božským.

 

Čísla 4 a 7, například 477 nebo 447

 

Andělé vám gratulují a říkají: "Nepolevujte ve skvělé práci. Daří se vám. Soustřeďte své myšlenky, neboť

to přináší výrazný a pozitivní efekt."

 

 

 

Čísla 4 a 8, například 488 nebo 448

 

Takto vám vaši andělé vzkazují, že se určitá fáze vašeho života chýlí ke konci. Chtějí, abyste věděli,

že až k tomu dojde, budou s vámi a pomohou vás nasměrovat do nové situace, která bude lépe

odpovídat vašim potřebám, přáním a cílům.

 

Čísla 4 a 9, například 494 nebo 449

 

Andělé vás upozorňují, že je na čase zbavit se všeho, co už je za vámi. Připomínají vám, že

když se jedny dveře zavírají, nějaké nové se otevírají. Andělé vám pomáhají otevírat nové

dveře a překonávat bolest spojenou se změnou, kterou procházíte. Prosím požádejte své anděly,

aby vám pomohli věřit, že tyto konce a začátky jsou odpovědí na vaše modlitby.

 

 

 

Čísla 4 a 0, například 440 nebo 400

 

Bůh a andělé chtějí, abyste věděl/a, že jste velmi, velmi milován/a. žádají, abyste se na chvíli

zastavili a uvědomili si tuto lásku, neboť odpoví mnohé z vašich otázek a vyřeší jakýkoliv problém.