KOMBINACE ČÍSLA 3

 Kombinace čísla 3

 

Čísla 3 a 1, například 311 nebo 313

 

Nanebevzatí mistři s vámi spolupracují na vašich myšlenkových

procesech. Učí vás dávné moudrosti zhmotňování. Posílají vám energii,

která vás zachrání před pocity zmaru, a dodávají vám odvahu

soustředit se na skutečné cíle vaší duše. Navíc vám mohou tito

nanebevzetí mistři nabídnout rady, vedení a návrhy k vašemu

životnímu poslání. Především vás však utvrzují v tom, že každé dílo

začíná na úrovni myšlenky nebo nápadu. Požádejte je, aby vám

pomohli moudře zvolit to, co opravdu chcete.

 

Čísla 3 a 2, například 322 nebo 332

 

Nanebevzetí mistři vystupují v roli spolutvůrců vašeho nového

projektu. Říkají vám, že sdílejí vaše nadšení a vědí. Že všechno

vychází tak, jak si přejete. Mistři vidí, že vaše budoucnost bude

zaručeně plná štěstí, po kterém toužíte. Užijte si tuto novou fázi

vašeho života.

 

Čísla 3 a 4, například 334 nebo 344

 

Právě teď se okolo vás nachází spousta pomocníků! Nanebevzetí

mistři a andělé jsou tady, aby vám poskytovali pomoc, rady a

lásku. Natáhněte k nim ruce, stejně jako je oni natahují k vám.

 

Čísla 3 a 5, například 353 nebo 335

 

Nanebevzetí mistři vás chtějí připravit na blížící se velkou životní

změnu. Chtějí, abyste věděli, že vás budou během této změny držet

za ruku a že všechno dopadne dobře. Přijměte tuto změnu a

očekávejte požehnání, které s sebou přináší.

 

Čísla 3 a 6, například 363 a 336

 

Vaši nanebevzatí mistři vám pomáhají zhmotňovat věci, které

potřebujete ke svému Božskému životnímu poslání. Ať už jde o

peníze na zaplacení školného nebo nalezení místa, kde byste mohli

učit nebo léčit ostatní, mistři už na tom pracují. Chtějí, abyste věděli,

že si zasloužíte jejich pomoc, neboť díky ní budete schopni dávat

ostatním.

 

Čísla 3 a 7, například 377 nebo 373

 

Nanebevzetí mistři září radostí. Oni nejenže vidí vaše skutečné

vnitřní Božství, ale také souhlasí s cestou, kterou jste si zvolili.

Chtějí, abyste věděli, že si zasloužíte štěstí, a dopřávali si nebeskou

radost, které jsou součástí vašeho božského dědictví a zvolené cesty.

 

Čísla 3 a 8, například 338 nebo 383

 

"Pokračujete", vzkazují vám mistři. Dodejte svým myšlenkám i

pocitům energii a směr. Přehodnoťte svůj postoj-dopomůže vám

to k vědomí, že jste jedno s Bohem, s každým stvořením a veškerým

životem.

 

Čísla 3 a 9, například 393 nebo 33

 

Toto je naléhavá výzva, abyste ze svého života vyloučili situace,

které nejsou poctivé nebo už posloužili svému účelu. Nelpěte na

nich jen ze strachu.vězte, že v každém okamžiku je o vás postaráno.

Je důležité, abyste se na svou budoucnost dívali pozitivně. Takový

postoj totiž vytváří to, co budete prožívat. Proto požádejte mistry,

aby vám pomohli vybírat vaše myšlenky z pozice lásky.

 

Čísla 3 a 0, například 300 nebo 330

 

Bůh a nanebevzatí mistři se snaží upoutat vaši pozornost,

pravděpodobně jde o záležitost, jež souvisí s vaším božským

životním posláním. Existují nějaké rady, které jste v poslední

době ignorovali? Pokud ano, můžete mít pocit, že jste se ocitli

ve slepé uličce. Pomocí této číselné řady vás nebesa upozorňují,

že musíte sehrát svou roli v procesu spolutvoření. To znamená

poslouchat a následovat Božské výzvy k podniknutí určitých kroků.