KOMBINACE ČÍSLA 1

 Kombinace čísla 1

 

Čísla 1 a 2, například 121 nebo 112

 

Naše myšlenky jsou důkazy toho, že se vaše přání naplňují. Znamená to, že se věci

ubírají a budou ubírat vytouženým směrem. Neztrácejte víru!

 

Čísla 1 a 3, například 133 nebo 113

 

Nanebevzatí mistři s vámi spolupracují na vašich myšlenkových procesech. Učí vás dávné

moudrosti zhmotňování. Posílají vám energii, která vás zachrání před pocity zmaru, a dodávají

vám odvahu soustředit se na skutečné cíle vaší duše. Navíc vám mohou tito nanebevzetí mistři

nabídnout rady, vedení a návrhy k vašemu životnímu poslání. Především vás však utvrzují v tom,

že každé dílo začíná na úrovni myšlenky nebo nápadu. Požádejte je, aby vám pomohli moudře

zvolit to, co opravdu chcete.

 

Čísla 1 a 4, například 114 nebo 144

 

Andělé vás naléhavě upozorňují, abyste pečlivě sledovali své myšlenky. Radí vám, ať si něco přejete,

neboť jste v situaci, ve které se vaše myšlenky okamžitě zhmotní. Číslo 411 znamená: Požádejte anděly

o důležité informace, které v této chvíli potřebujete.

 

Čísla 1 a 5, například 115 nebo 551

 

Vaše myšlenky jsou tím, co mění váš život. Nadále je tedy směřujte vytouženým směrem. Pokud si blížící

se změny nepřejete, můžete je zastavit nebo změnit tím, že změníte své myšlení.

 

Čísla 1 a 6, například 116 nebo 661

 

Nadále orientujte své myšlenky k nebi a zbavte se obav z hmotného nedostatku. Číslo 611 znamená:

Požádejte o pomoc s tím, co vás v tomto okamžiku na hmotném světě irituje nebo štve.

 

 

 

Čísla 1 a 7, například 117 nebo 771

 

Ta vám potvrzují, že si vedete skvěle. Jste na správné cestě, tak kráčejte dál! Je to znamení, že jste

si vybrali správné myšlenky a že byste se měli ještě pevněji soustředit na své cíle. Nezapomeňte ke

svým myšlenkám ještě přidat vhodné emoce, například vděčnost za dary, kterých se vám v životě

dostalo. Vděk urychlí proces zhmotňování vašich přání.

 

Čísla 1 a 8, například 181 nebo 818

 

Blížíte se ke konci důležité fáze svého života. Pokud vás nějaká jeho část unavuje, buďte rádi, že už se

blíží její vyléčení nebo nahrazení něčím lepším. Odevzdejte a propusťte ty části svého života, které

nefungují, neboť vaše myšlenky na lepší život se stávají skutečností.

 

Čísla 1 a 9, například 119 nebo 199

 

Coby důsledek vašich myšlenek se před vámi otevírají nové dveře. Teď máte příležitost pohlédnout svým

myšlenkám do tváře a zblízka si prohlédnout své vlastní výtvory. Opusťte vše staré, neboť bude, v

souladu s vašimi touhami, nahrazeno novým.

 

Čísla 1 a 0, například 100 a 110

 

Mocné vedení Boha a andělů vás žádá, abyste změnili své myšlenky. Možná jste se modlili za své

zdraví a štěstí. Pokud ano, toto je odpověď na vaše modlitby. Bůh ví, že řešení, jež hledáte, se rodí

ve vašich myšlenkách. Požádejte Boha, aby vedl vaše myšlení správným směrem a podpořil vás

během tohoto přechodného období.