KOMBINACE ČÍSLA 0

KOMBINACE ČÍSLA 0

 Kombinace čísla 0

 

Čísla 0 a 1, například 001 nebo 010

 

 

Mocné vedení Boha a andělů vás žádá, abyste změnili své myšlenky. Možná jste se modlili za své zdraví a štěstí.

Pokud ano, toto je odpověď na vaše modlitby. Bůh ví, že řešení, jež hledáte, se rodí ve vašich myšlenkách.

Požádejte Boha, aby vedl vaše myšlení správným směrem a podpořil vás během tohoto přechodného období.

 

 

 Čísla 0 a 2, například 002 nebo 020

 

Bůh chce, abyste věděli, že na vás nezapomněl ani vás neopustil. Opravdu vás hluboce miluje. Ve skutečnosti

připravuje nádhernou novou fázi vašeho života. Promlouvejte k němu často a sami ucítíte přicházející zázrak.

Bůh vám také připomíná důležitost "Božského načasování". Někdy musejí nejprve nastat vhodné okolnosti, a

teprve pak je možné dosáhnout vytouženého cíle. Pokud budete pevně trvat na svých myšlenkách a víře, nic

vám nemůže zabránit v naplnění vašeho přání.

 

Čísla 0 a 3, například 003 nebo 300

 

Bůh a nanebevzatí mistři se snaží upoutat vaši pozornost, pravděpodobně jde o záležitost, jež souvisí s vaším

božským životním posláním. Existují nějaké rady, které jste v poslední době ignorovali? Pokud ano, můžete mít pocit,

že jste se ocitli ve slepé uličce. Pomocí této číselné řady vás nebesa upozorňují, že musíte sehrát svou roli v procesu

spolutvoření. To znamená poslouchat a následovat Božské výzvy k podniknutí určitých kroků.

 

Čísla 0 a 4, například 040 nebo 400

 

Bůh a andělé chtějí, abyste věděl/a, že jste velmi, velmi milován/a. žádají, abyste se na chvíli zastavili a uvědomili si

tuto lásku, neboť odpoví mnohé z vašich otázek a vyřeší jakýkoliv problém.

 

Čísla 0 a 5, například 050 nebo 055, 500 550

 

Důležitý vzkaz, že změny ve vašem životě jsou v Božském a naprostém pořádku. Jsou darem od Boha a tedy v souladu

s tím, jaké má s vaším vyšším já plány.

 

Čísla 0 a 6, například 006 nebo 066

 

Toto poselství od stvořitele se týká vašeho materiálního života. Bůh vás žádá, abyste se méně soustředili na světské touhy.

Neznamená to, že by po vás bůh požadoval život v chudobě, spíše chce, abyste se pokusili naplňovat své touhy

duchovnějším způsobem. Vězte, že Bůh je ve vás a je zdrojem všeho, co potřebujete. Stačí jen udržet svou víru,

projevit vděčnost a otevřít se znamením i novým příležitostem, které vám přinesou to, co potřebujete. Podstatou

poselství,které přináší tyto číselné sekvence, je věta: "Ale hledejte nejprve království Božího a spravedlnosti jeho,

a toto vše bude vám přidáno."

 

Čísla 0 a 7, například 007 nebo 070

 

Povzbudivé "do toho!" přímo od Boha, který vám uděluje pochvalu za intelektuální, duchovní a fyzickou práci,

kterou jste vykonali. Na své nynější cestě pomáháte sobě i mnoha dalším lidem a Bůh vás žádá, abyste ve své skvělé

práci pokračovali.

 

Čísla 0 a 8, například 088 nebo 080

 

Tento vzkaz od vašeho Stvořitele signalizuje, že blížící se konec určité fáze je součástí celkového Božího plánu. Je

odpovědí na vaše modlitby a je v souladu s Jeho vůlí. Požádejte Boha, aby utišil veškeré obavy nebo starosti, které

ve vás nadcházející změny vzbuzují.

 

Čísla 0 a 9, například 099 nebo090

 

Toto je vzkaz od vašeho Stvořitele, který říká, že zakončení určité fáze vašeho života bylo výsledkem Božského vedení.

Nic nemůže být doopravdy ztraceno. Neexistuje smrt a neexistují ani nehody. Nedávná životní změna, při které byla

významná část vašeho života zastavena nebo změněna, je ve skutečnosti odpovědí na vaše modlitby. Bůh vás upozorňuje,

že vám nic neodebírá ani nezpůsobuje žádnou ztrátu. To váš životní plán nebo modlitby vám-skrze vaši vlastní moc

danou od Boha-přinesly tuto změnu. Buďte ochotni odpustit všem zúčastněným, abyste mohli lehce a svobodně vstoupit

do nádherné nové fáze vašeho života.