KELTSKÝ STROMOVÝ HOROSKOP

KELTSKÝ STROMOVÝ HOROSKOP

 25.6. - 4.7. a také 23.12. - 1.1.

 Jabloň

 

(Malus sylvestris)

 

 

 

" Posvátný strom lásky"

 

 

 

Je to strom ze sedmi posvátných stromů, kterým se

 

neodvážil nikdo nic udělat (bříza, olše, vrba, dub, habr, líska a jabloň).

 

Jabloň strom poznání dobra a zla, symbol dokonalosti, výrazem lásky

 

mezi člověkem a přírodou, mezi životem a smrtí, mezi tímto a "jiným"

 

světem. Nejdříve je nutné o věčnosti a všech zákonitostech stvoření

 

vědět a až po té můžeme být do těchto věčných pravd zasvěceni

 

prostřednictvím břízy. Proto je také jabloň stromem dokončení,

 

který následuje po bříze, stromu světla a zasvěcení. Není vůbec náhoda, že tento strom má své dny též právě v prosinci v době vánoční, ale též velké "Slavnosti Lásky" se kterou je také spojen symbol růže, ale především

 

Syn Boží Ježíš Kristus!

 

Keltové říkali, že lidé narozeni v těchto dnech jsou spojovacím

 

článkem, který sjednocuje vše oddělující. Dokáží být zprostředkovateli

 

mezi nebem a zemí, mezi skutečností a ideálem, mezi dobrem a zlem.

 

Zde je nutné upozornit na tenkou hranici mezi těmito skutečnostmi, nedají se vždy jednoznačně spojovat a propojovat bez vědění o našem

 

stvoření a smyslu pravého života na zemi. Často by pak mohli znesnadnit

 

životní cestu nejenom sobě, ale mnoha dalším lidským duchům, včetně

 

karmického zatížení a odpovědnosti.

 

Tito lidé umí stejně dobře hájit "božské ideály", tak jako lásku k životu,

 

k přírodě a lidem. Cit a rozum se snaží míti v rovnováze, ale pozor

 

na disharmonii, ta jim škodí, jako každému z nás. Jejich morální tolerance

 

je vzorná, což může hraničit s lhostejností, slepou benevolencí a opět

 

neznalostí vyšších principů života. Mají i dost štěstí, jelikož se nenechají

 

příliš zatáhnout do bažin života, aby v nich utonuli, což není náhoda,

 

ale dar, který znamená mnohem více, než se zdá.

 

Neřídí se podle sebelépe vypadajících dogmat. Dokáží zjemňovat

 

extrémní životní postoje, hodnocení a soudy, jak jen to jde. Je to

 

velká láska, která je v symbolu jejich stromu a která jim dává sílu

 

pomáhat ostatním. Nezávislost a bezpečí je pro ně neustálá potřeba

 

i dilema. Jsou náladový, ale též umí být velmi vyrovnaní co se týče

 

smyslu života. Mají rádi společnost a pohyb. Činorodost je jim vlastní, ale může hraničit s přílišnou

 

přelétavostí, která vysiluje tělo i ducha.

 

 

 

 

 

1.5. - 14.5.  a také  5.8.-13.8. a také  4.2 - 8.2.

 

TOPOL  (Populus)

 

 

 

"Strom překonávání překážek a nejistoty"

 

 

Je nejrychleji rostoucí strom, má asi 3o druhů a je schopný se stále křížit. Hlas topolu jen stěží přeslechneme. Sebemenší závan větru rozezní všechny jeho listy, které tak krásně šumí, jako proudy řek, či vodopád. Ne nadarmo ho potkáváme právě u řek a všude tam, kde je voda. Přesto, že je jeho dřevo lehké a měkké dokáže odolávat bytostným větru, se kterými si rozumí, ale zároveň si není nikdy jist, zda odolá i pro tentokrát. S každou další zkouškou ve větru překonává svou nejistotu i nesnáze. Nermoutí se tím, vždy je to výzva i hra, jak správně využít svých sil i zkušeností pro svůj další život a růst.  Toto vše ovlivňuje vlastnosti stromu, ale i vlastnosti lidí narozených ve dnech topolu.

 

V každém ročním období můžeme nalézt nejistotu, která v lidech vyvolává různé vlastnosti i emoce. Co dělá člověk, aby překonal svou nejistotu? Otázka, která provází právě všechny narozené ve dnech topolu. Topol, jako strom jim v tom může být nápomocen i odpovědí. "Rychle roste" a silně se zakoření, aby mohl obstát ve všech dnech svého života. Snaží se dozrát, uzrát ve svých vlastnostech a darech, které mu byly dány, jako nám všem pro harmonický a pomáhající život na této zemi. Příroda, stromy i topol splňují zákonitosti stvoření a řada je také na nás - lidech. Tak jako topol rychle roste, topoloví lidé se rychle učí a chápou. Je to přece jejich dar. Jejich duch je tak pohyblivý jak lehce je tvárné dřevo topolu. Však pozor, není to žádný větroplach. Právě naopak, tak jako topol i oni se zeširoka a hluboce zakoření do půdy, která jej živý a obdarovává. Jen je potřeba si správně uvědomit do čeho se člověk zakoření a co mu dává život, naději a sílu!

 

Lidé topolu sedí rádi pevně v sedle, jako ty kořeny. Opatrují své vztahy v rodině i s přáteli, ale někdy jim to může překážet ve vzestupu svého ducha. S čímž souvisí překročení hranice přílišné tolerance špatných lidských vlastností. Jsou spolehliví, velkorysí, když jim vyjdeme vstříc. Nevykořisťují a nenechávají se zneužívat. Tak jako topoly, žijí chytře z využití "plynoucí vody" opět je to známka nutného pohybu a růstu, aby dokázali překonat svou vnitřní nejistotu. Dokáží být šetřivý finančně i v dalších ohledech. Zde pozor opět na rovnováhu. Pokud necítí ve svém okolí dostatek lásky a vřelosti, drží se raději zpátky. Je-li tomu naopak jsou odvážní a otevření. Mají velké schopnosti k navazování kontaktů a ke komunikaci. Je možné s nimi hovořit o všem, na jakékoliv téma, pokud je zachována zdravá míra. (Toto mají společné s vrbou, která má též ráda vodu.) Nepříznivě reagují na vše uzavřené, jednostranně radikální a vůči těm, kteří si myslí, že nalezli kámen mudrců.

 

Moudří druidové mluvili o stupních nejistoty.

 

Nejistota vlastní existence

 

Nejistota, že nic nezůstává tak, jak to je.

 

Nejistota moci.

 

 

 

Naučme se tyto nejistoty překonávat a uvědomit si tu největší jistotu, kterou nám dává poznání pravého smyslu života. „Život smrtí nekončí a cesta na druhý břeh je vroubená topoly, šumějícími ve větru.“

 

Stromy toto vše vědí a stále v díku a pokoře to prožívají. Už dlouho je řada na nás. Jak se zachováme?

 

 

 

PS: Šumění listů ve větru prý také připomíná dobu, kdy byl ukřižován-zabit, Syn Boží Ježíš. Mnoho stromů se začalo třást z hrůzného činu, který lidstvo spáchalo, ale topol si chvění listů ponechal, jako varovnou připomínku všem lidem na jejich cestě životem.

 

 

 

11.3. - 20.3.  a také  13.9.-22.9.

 

LÍPA  (Tilia)

 

 

 

"Strom lásky a citu"

 

 

 

Náš národní strom! Je miláčkem lidu a nikoli oblíbencem těch „co se dostali nahoru“, jako dub. Ve stínu lípy se vysazují mladé duby a lípa se stává jejich opravdovou chůvou.

 

 Lípa přestála všechny vládce, všechny režimy, všechna společenská zřízení.

 

Lípa, je též nazývána „svaté dřevo“ a bylo z něj vyřezáno mnoho soch svatých. Tam, kde je požadována lehkost, tam se používá lípa. Její dřevo nepřetrvá věčnost, ale lipový čaj navždy.

 

Lípa těžce snáší dobu technokracie a její srdce pláče pod tíhou lidské hlouposti, neporozumění a zloby. Lidé narození ve dnech lípy cítí a často prožívají, že jejich sny a představy jsou mnohem hezčí než skutečnost a proto jsou často zamyšlení a smutní. Zdálo by se, jakoby trpěli. Ale je to právě proto, že jsou obzvláště citliví na signály ze Světla, kde je vše dokonalé. Některým se i podaří přenést maličký díl těchto inspirací, dokonalostí do pozemského života. Nedivme se a promiňme „lipovým lidem“, že se dívají na svět přes brýle svých snů a představ, a proto těžce snáší stereotyp všedních dnů, kde také často selhávají.

 

Buď stereotyp berou velmi vážně a nebo se vznáší nad ním. Bez nich bychom mnohdy nevěděli, jak krásný by život mohl být. Zapomněli bychom, že existuje utrpení z naší nedokonalosti a chyb, které stále opakujeme. Ale díky lipovému stromu zůstává i naše srdce zranitelné.  

 

 

 

1.3. - 10.3.  a také  3.9. - 12.9. jsou dny

 

VRBY (Salix)

 

 

" Strom srdce a soucitu"

 

 

Miluje světlo, proto se sklání svými větvemi k hladině vody. Vrba je stromem měsíčního božstva, které střeží pozemské narození a pozemskou smrt. Lidé v tomto znamení se odváží si sednout ke s tejnému stolu s žebrákem i s králem ,, s andělem i čertem". Jejich tolerance, která čerpá z hluboké zkušenosti s lidmi, jim dovoluje se vcítit do nejrůznějších, i velmi obtížných lidí. S těmito lidmi si dobře popovídáte o všem.

Jsou odkázání na živoucí vnímání života stejně jako vrba na vodu. V jejich životě hrají větší roli sny, než pitvající rozum. Jsou též praktičtí a intuitivní. Tyto lidi můžeme často nalézt tam, kde dochází k naplňování snů. Tento typ lidí se dá těžko zachytit. Trvají na jistotě, ale též podstupují největší rizika. Drobnosti jim mohou zlomit srdce, ale rány osudu snáší s obdivuhodnou vyrovnaností. Mají pochopení pro všechny mimo sebe sama. Dokáží být velmi sebekritičtí. Vrby a "vrboví lidé" akceptují umírání a zrození a možná proto jsou oblíbenými hosty přírody. V každém případě mají  velmi blízko k přírodním bytostem vody, vzduchu a země. Jako by byli jimi chráněny, čímž mohou mít štěstí, které se často podobá zázraku. Matka země dokáže ochránit všechny své děti, pokud se nepostaví proti ní, což  by lidi ve dnech vrby nikdy nenapadlo. Naopak si zemi podmaňují tím, že jí láskyplně slouží..

 

"Kdo chrání život, toho život ochraňuje!"

 

 

 

9. - 18.2    a také   14. – 23.8.

 

CEDR    (Cedrus)

 

 

„Strom vznešenosti“

 

 

Pokud mám tu příležitost a opracovávám dřevo tohoto stromu, musí jen souhlasit a potvrdit jak krásně voní!  Najdeme několik druhů těchto stromů po celé Evropě, Himalájích, ale i v Africe, které se od sebe trochu liší díky podmínkám kde rostou, což je zřejmé i pro nás lidské tvory.

 

Každou živou bytost ovlivňuje prostředí, kde se nachází a stromy jsou toho také důkazem.

 

Libanonské cedry jsou jedni z nejstarších, nalezneme zde cedr starý 2 500 let. Ten si určitě pamatuje velkou část naší historie a lidského počínání. Jak smutné, či veselé by to bylo

 

vyprávění, zvažme poctivě každý sám.