3.2.2018 od 10:30-17h - KMENOVÝ KRUH ON , Karlovy Vary

3.2.2018 od 10:30-17h - KMENOVÝ KRUH ON , Karlovy Vary

Je mi velikou ctí přizvat všechny MUŽE ,

kteří se nebojí vykročit na cestu do hlubin jejich Duše...

Společně budeme hledat hranice sebeúcty...

ne z pozice „JÁ JSEM“, ale z uvědomění si a vnímání SÁM SEBE....

 

Za pomocí různých hlubokých pracovních technik budeme otevírat „dveře“ (které máme z nějakých důvodů zavřené)...

a to jen proto, abychom našli sami sebe a otevřeli se své jemnosti a zranitelnosti...a stali se tak celistvými...

protože jen v celistvosti a plnosti je ta správná síla...

pevnost a zakořenění do ŽIVOTA....