26.-27.9.2020 - UMĚNÍ INTIMITY...ŽENA... Dům u SLUNCE , Plzeň

26.-27.9.2020 - UMĚNÍ INTIMITY...ŽENA...  Dům u SLUNCE , Plzeň

UMĚNÍ INTIMITY…..ŽENA….

Dvoudenní prožitkový seminář s Monikou – Rozárkou

Domě U Slunce 1. patro  26.9. a 27.9. 2020 9.00 až 18.00 hod

Dnešní doba je o probouzení žen….SLÁVA!

Když se žena začíná duchovně probouzet a poprvé ucítí ženskou esenci…

je naprosto opojená…

Už to nechce jinak a odmítá vše ,co je v ní mužské….

Je to “NĚCO” nežádoucího…,”NĚCO” co už faakt nechce…”NĚCO” co odmítá….

Z mé vlastní zkušenosti a na základě mnoholeté praxe jsem došla k poznání…

že toto není ta “pravá cesta” k probuzení ženy…Žena,která se vzdá,

nebo odmítá mužský aspekt sebe sama,

není schopná se zaintegrovat a realizovat v životě.

Neumí/nemůže se rozhodovat…má pocit,že je ztracená,protože ztratila

své vnitřní vedení,které hledá mimo sebe…venku.

Toto vedení je většinou v podobě duchovních učitelů/učitelek,lektorů….partnera…..

Sice cítí…vnímá…to díky znovu nalezenému ženského aspektu sebe sama…ale neumí/nemůže 

tuto složku “pustit ven do světa”..

Záměrem duchovního probuzení žen v dnešní době…je “NĚCO”  jiného…..

Je to návrat ke své přirozenosti…..plné spojení s naší hlubokou intimitou…

UMĚNÍ INTIMITY…….cesta “domů”….ZASVĚCENÍ ŽIVOTEM…

Znovu nalezení ženské esence …..spojení s jemností..něhou a dotek srdce….

ŽENA…..PROBUDIT SPÍCÍ ŽENSTVÍ….

Objevení…poznání…a uchopení mužského aspektu v nás……ve chvíli,

kdy jej poznáme jen zaintegrujeme do svého nitra….

a plně jej za pomocí ženského daru transformujeme…

A po nalezení obou čistých esencí…ženské i mužské…je spojíme v jedno…..

snoubíme je v nás….MY..

JÁ JSEM JÍM A ON JE MNOU…SPOJENÍ LÁSKOU BEZEDNOU….

Cestou UMĚNÍ INTIMITY Vás budu provázet z hloubky srdce….

a za pomocí speciálních technik….

MUENA – HLUBOKÉ UČENÍ LÁSKY… Tato cesta je plná posvátných

rituálů a hlubokých ceremonií…..rituálu smrti….šamanských nástrojů…

vůně šalvěje…NÁS…

Je to především hluboká prožitková práce s tělem…v bezpečném prostředí…

žádná teorie…zápisky…jen prožitek,uložený jako hluboký otisk v našem nitru…

Budeme sytit svou duši tak,aby mohla sama utišit mysl…a abychom mohly dát

kvalitu srdce do všeho co děláme…do všeho čím JSME…

Na společnou cestu s MUENOU….do hloubky UMĚNÍ INTIMITY….se těší Rozárka

 

vstupné 2300,-
Prosíme závazné přihlášení  zde na webu

nebo na adrese: seminare@DruidskaAkademie.cz
další informace  na tel. 603 948 990