19.-21.4.2019 - 1000 STROMŮ PRO ŽIVOT - OSLAVA JARA, Zdoňov-Adršpach

19.-21.4.2019 - 1000 STROMŮ PRO ŽIVOT - OSLAVA JARA,  Zdoňov-Adršpach

Na začátku...byl záměr...vrátit život do místní krajiny...

Hned poté se v podhorské krajině na loukách a mezích ve Zdoňově v blízkosti 

Adršpašsko - Teplických skal ocitlo 1000 stromků a keřů.

Nyní potřebují naí péči a lásku,aby měli sílu pro život a mohly tak sytit krajinu,ve které žijeme...