ZASVĚCENÍ

06.04.2011 20:59

 

ZASVĚCENÍ 

 

Zasvěcení znamená stát se vědomým. Každý je vědomý na stupni,

který odpovídá odolnosti nervů a těla. Stane-li se člověk vědomým na

vyšším duchovním stupni, uvádíme do těla vyšší, silnější, pronikavější

síly. Učinit v sobě vědomí nejvyšší a souběžně s tím vystupňovat

odolnost těla na nejvyšší stupeň, pak je možné snést tento božský

stav v těle beze škody – to znamená zasvěcení.

 

Je důležité, aby se člověk naučil ovládat božsky tvůrčí sílu ve svém

těle. Člověk nejprve musí ovládnout tuto sílu v jejím tělesném projevu

a pak ji může učinit vědomou na duchovní úrovni. Toto uvědomování

musí začít na nejnižším stupni projevení. Pak je vedena do těla síla,

odpovídající vývojovému stupni, které tělo snáší beze škody.

 

Zažít božsky tvůrčí sílu vědomou na nejnižším stupni projevení

znamená prožít tělesnou lásku. Muž, kterého milujeme, v nás probudí

a vzbudí negativně ženskou sílu. Ženu, kterou milujeme, v nás probudí

a vzbudí pozitivně mužskou sílu. Je nutné poznat tuto sílu v lásce a

projít jí, jinak ji nemůžeme ovládnout. Když jí člověk v některém ze

svých životů na Zemi neprojde, zůstane pro něho neustálým pokušením.

Kdo se domnívá, že láska pro něho není pokušením, pouze tuto mocnou

sílu nezná. Lidská láska je projevem božsky tvůrčí síly, je tedy silná

jako Bůh sám. Nemůžeme tuto sílu zničit, pouze ji proměnit.

 

Zasvěcení vyžaduje sebeovládání. Zasvěcení znamená znát a chápat vše.

Znamená s pomocí Boha vystoupit svou vlastní silou. Proces zasvěcování

je stávat se vědomým na určité úrovni, což znamená vést vibrace

určité úrovně do těla. Tělo se vyvíjí od narození. Životní energie z páteře

je transformována nervovými centry na nižší vibrace, odpovídající

příslušnému stupni vědomí a teprve tento transformovaný životní

proud je veden do těla.

 

Velké zasvěcení znamená vědomě zažít vitální energii a tvůrčí vibraci

věčného Bytí na každém vývojovém stupni a v její původní vibraci bez

transformace, a současně ji vést do těla. To vyžaduje odpovídací

odolnost, kterou lze získat tělesným a duševním cvičením. Znamená

to příslušná nervová centra pomalu a opatrně připravovat, probouzet

a ovládat. V zasvěcení dosahuje člověk za pomoci proudu síly

božského stupně, kterého by vlastní silou nemohl dokázat.

 

Zde je velký bod obratu ze stále negativního, beroucího postoje, do

pozitivního, dávajícího. Žádná lidská bytost nemůže projít tímto

bodem obratu sama a bez vedení, i když někteří lidé se mohou

vyvinout tak dalece, že vlastním úsilím jsou zcela připraveni k zasvěcení

do posledního stupně. V tomto případě stačí položení ruky, aby byli

zasvěceni do božského vědomí. Tito zasvěcenci už neupadnou z tohoto

vědomí, protože prošli kruhem úplného uvědomování se všemi zkušenostmi

a stojí před nimi už jen uzavření kruhu – sjednocení obou už zcela

uvědomělých doplňujících se polovin. Jen tuto poslední pomoc musí

dostat zvenčí. Poté žijí v trvalém božském vědomí.

 

Během zasvěcení je přivedena do těla zasvěcovaného vyšší frekvence

než odpovídá stupni jeho vědomí, čímž se jeho vědomí dostává na tento

vyšší stupeň. Jen člověka připravovaného přísným školením je možno

beze škody zasvětit tímto způsobem. Jen on je schopen ovládat své tělo

za pomoci svého intelektu, chápání a síly vůle. Člověk se může

přizpůsobit jiným vibracím o jeden stupeň výše, což znamená, že

běžný člověk může zažít blaženost páté dimenze. Každá vyšší vibrace

vzbuzuje pocit štěstí. Totéž štěstí zvýšeného nervového napětí hledá

každý člověk, který pije alkohol nebo bere jiné látky. Zpětná reakce

ho však vrhá zpět hlouběji než předtím. Nižší vibrace než vlastní v nás

vyvolávají depresi, strach a zoufalství.

Obřad zasvěcení pomohl jedinci probudit jeho vědomí a zvýšit jemné

frekvence energie mysli. Zasvěcením dojde k rozšíření vědomí, aby se

mohli dostat ke skrytému vědění, historii minulých civilizací, instrukce

k rozvinutí mysli, zvýšení spirituality, informovat o jiných světech a

jiných formách života ve vesmíru. Kněží prošli zážitkem smrti jako

zážitkem přechodu z jednoho světa do druhého, tedy nesmrtelnosti.

Pro porozumění a učení věřit jiným světům a důvěřovat jim. Lidé po

tomto zážitku se více starají o druhé a životní prostředí. Tuto jinou

úroveň vědomí můžeme vnímat šestým smyslem. Je důležité vnímat

jemnohmotný svět. Nebe a Země jsou jedním. Člověk musí ze 3D

proniknout 4D temnotou, aby mohl vnímat moudrost 5D. Abychom se

dostali k atlantským zákonům, musíme zvýšit vědomí. Je důležité

vnímat své myšlenky a zvýšit lásku a soucit k ostatním. Abychom otevřeli

Síň Záznamů v pyramidě v Egyptě, musíme jednat v takové čistotě,

jako ti, kteří uzavřeli toto vědění – to je klíčem získávání

vyššího vědění. 

 
Poznatky přejaty z knihy Zasvěcení od Elisabeth Haich

 

zdroj   https://www.lightworker.cz/