STRACH JAKO DVEŘE DO NEZNÁMA

06.04.2011 21:15

 

STRACH JAKO DVEŘE DO NEZNÁMA - POSELSTVÍ MARIE OD PAMELY KRIBBE

 

Drazí přátelé,

Já jsem Marie, matka Jeshui. Jsem tu, abych vás oslovila a přinesla

vám ženský aspekt Kristovy energie.

Právě teď ji většina z vás zoufale potřebuje. Procházíte hlubokým

procesem přeměny.

Právě teď je na Zemi velká skupina Pracovníků Světla, kteří se

částečně probudili,

částečně si vzpomněli na to, kdo jsou. Vlastně lze rozlišit tři

skupiny pracovníků světla nebo tři fáze,

ve kterých se mohou v tomto procesu transformace nacházet.

První skupina pracovníků světla se ještě neprobudila. Ještě si

plně neuvědomují, kdo jsou a cítí se proto velmi ztracení a

osamělí.Cítí se odlišní a mají pocit, že se nehodí do lidské společnosti.

Cítí se sami a odtržení od společnosti hlavního proudu.


Tito lidé trpí. Myslí si, že selhávají. Často jsou velmi citliví. Jsou to

snílci jako většina z vás: sní o jiném světě, dokonce si ho 
 pamatují, z hloubi své duše, ale nedokážou spojit sen s každodenní

realitou.A tak se stáhnou a žijí ve svém vnitřním světě. Jelikož jejich

světlo nevyzařuje ven, cítí se nešťasní jako by se dusili.


Pak je tu další skupina pracovníků světla, kteří si začínají 
uvědomovat,

kdo jsou. Pomalu si vzpomínají na svou skutečnou sílu, fakt, že jsou

opravdu andělé, kteří se inkarnovali do lidského těla, aby přinesli na

Zemi Světlo. Světlo je právě teď velmi potřebné. Jakmile si uvědomíte,

že jste věčná duše, která není vázána na hmotnou realitu, vrátí se vám

síla. Stále se můžete cítit jiní, jako

vyděděnec, ale teď cítíte spojení s jiným světem - světem krásy a harmonie. 

Toto je váš domov - svět, ze kterého opravdu pocházíte. Pokud to víte,

nemusíte se již více cítit sami.

Dnes vám chceme připomenout energii Domova.

 

Lidé, ke kterým promlouvám v tomto přenosu, všichni, kteří budou

naslouchat tomuto poselství - jsou součástí skupiny pracovníků světla,

kteří se již probudili, kteří se spojili se svým Pravým Já - svou Duší.

Vědí, že jsou zde z nějakého důvodu, vědí, že jsou zde proto, aby

přinesli na Zem změnu. Žehnáme vám za tento záměr, tuto touhu

přinést Světlo na Zemi a víme, jak těžké je být k sobě pravdivý uprostřed

reality, která se jeví nepřátelská k tomu druhu energie, který přinášíte.

Je tu ještě další skupina pracovníků světla - třetí skupina. Můžeme ji

nazvat "starší Pracovníci Světla". To jsou ti, kteří jsou v procesu

probuzení už dlouhou dobu. Pracují na sobě roky, někteří dokonce

desetiletí a prošli různými fázemi vnitřní proměny. Vědí, jaké to je

změnit se na vnitřní úrovni, uvědomit si hluboko usazená emocionální

břemena a negativní přesvědčení. Zažili, jaké to je propustit svou

starou identitu (totožnost) a otevřít se nové, bližší jejich pravé

přirozenosti. Mnozí z vás, kteří nasloucháte nebo čtete toto poselství,

jste součástí právě této třetí skupiny pracovníků světla. Cítíte se uvnitř

velmi staří. Prošli jste mnohým, v tomto životě i v řadě předchozích.

V našich očích máte obdiv za vaši odvahu a hloubku moudrosti. Jste

pokladem Země, i když se zrovna cítíte uvnitř staří a vyčerpaní. Jste

to vy, ke komu především promlouváme.

Hodně jste ve svých životech zpracovávali záležitosti na emocionální

úrovni. Dovolili jste strachu a dalším těžkým emocím vynořit se do

vašeho vědomí, abyste se jim podívali do očí a tak je uvolnili. Na své

cestě jste zakusili duchovní zážitky, pocity blaženosti, ve kterých

jste splynuli do jednoty Všeho-Co-Je.

Mnozí z vás už začali své životní poslání učitele a léčitele pro ostatní

na jejich duchovní cestě. Ve svém každodenním životě vykonáváte

světelnou práci, kterou jste si vybrali na úrovni Duše. Obracím se na

vás, kteří jste v této třetí skupině pracovníků světla, a také

k těm, kteří jste ve druhé skupině. Mezi těmito dvěma skupinami není

pevná hranice; probíhá postupný vývoj z jedné do druhé. Nemá proto

smysl příliš dlouho dumat nad tím, do které skupiny patříte; nejde o

rozdělování hodností.


Nejdůležitější je rozpoznat sám sebe jako bytost oddanou srdcem a duší

tomuto procesu vnitřního růstu. Chci vám všem vysvětlit, proč se tento

proces probuzení může zdát někdy tak těžký.

Víte, duchovní růst nebo vývoj nepostupuje lineárně. Není to tak, jako by

to byly schody, po kterých stoupáte krok za krokem. Růst a vývoj se

odehrává v cyklech. Vezměte si například cyklus dne a noci. Během noci

se noříte do svého podvědomí. Relativní temnota vašeho podvědomí se

představuje jako sny, které vás vytáhnou z normálu, pryč z toho, co

znáte. To vám umožňuje dostat se hlouběji

do sebe a objevit pocity a emoce, které se těžko odhalují v bdělém

stavu. Během denní doby, když se zapojujete do reality Země,

sbíráte zkušenosti. Noc vás vtáhne dovnitř a pomáhá vám čelit

emocionálním energiím, které jste si neuvědomili během dne.

Cyklus dne a noci vám umožňuje integrovat zkušenosti na mnohem

hlubší úrovni než mysl. Díky tomuto střídání nastává růst, i když si

své sny nepamatujete. Tento růst probíhá ve stále se opakujících

cyklech a stejné je to s duchovním růstem.

Vy, ke kterým promlouvám, víte, co znamená jít dovnitř a

oslovit emocionální bolest a strach a propustit ho. Víte, jaké to je

ponořit se do staré bolesti a cítit radost z jejího uvolnění, cítit se

pak svobodnější a silnější. Vy, ke kterým dnes promlouvám, jste

pokročilí; dostali jste se daleko, ale přece stejně po dni přichází noc.

Nové vrstvy podvědomí chtějí být poznané, oslovené a uvolněné.

V této době se mnozí z vás nacházejí uprostřed "temné noci",

která vynáší na povrch velmi hlubokou vrstvu strachu, který chce,

abyste se na něj podívali na denním světle. Potřebuje být uvolněn,

abyste mohli vyzařovat své světlo do světa ještě jasněji a klidněji.

Ve vašem životě jste ovlivňování svými osobními cykly vývoje v závislosti

na vašem věku, pohlaví a posvátných smlouvách Duše. Avšak také vás

ovlivňují širší energetické proudy, které souvisí s procesy, do kterých

je zapojena Země i Lidstvo jako celek. V této době jsou aktivní

energetické proudy, které ženou na povrch staré a temné energie,

které se mohou zdát neúprosné, pokud nedůvěřujete tomuto procesu.

Lidstvo jako celek není připraveno čelit této staré energii, která se

vynořuje. Většina lidí neví, jak zpracovat hlubokou emocionální bolest

a ničivou energii, která může být jejím následkem. Vy jste v tom

zkušenými mistry. A přece to může přemoci i vás. Můžeš se pak cítit

ponořen do vrstev sebe sama, které se ti zdají být naprosto nezvládnutelné

a cizí. Můžeš mít pocit, že blázníš. Možná sis myslel, že už jsi se

vypořádal s většinou záležitostí, které jsi měl v tomto životě na talíři,

a teď na tvé dveře bouchá další strach a temnota, kterou jsi nečekal.

Můžeš být z toho rozhořčen, nebo mít pocit, že už jsi zpracoval dost

a jsi připraven pohnout se do světlejšího života. Může ti připadat příliš

těžké vypořádat se s touto novou jámou temnoty.

Dnes vám chci říci, abyste neztráceli srdce a měli víru ve vaši Cestu.

Vstupujete nyní do fáze svého vývoje, ve které svůj růst už nemůžete

řídit a ovládat. Vstupujete do prostoru rozpínání vědomí, který je více

o odevzdání a propouštění (vzdát se a pustit). Není to o provádění

nějakých cvičení, meditací nebo vizualizací, dodržování diety, nebo

provádění jakési disciplíny, jejímž prostřednictvím se snažíte ovládat

život. Je nemožné ovládat obrovskou vlnu energie, která se snaží

plynout přes vaše Bytí.

 Vaše duše vás chce vynést do tohoto proudu energie, protože si

uvědomuje, že je to dobrý proud. Avšak vaše lidská osobnost

nedokáže vidět, kam vás vede. Lidská mysl nemůže pochopit, kam

směřuje proud Duše, proto se můžete cítit zoufale a špatně naladěni

na svou intuici, svou vášeň a celkový smysl pro směr. Pokud se takto

cítíte, prosím vězte, že neděláte nic špatně. Tento pocit dezorientace

a zmatku se objeví vždy, když stojíte před novým startem. Novým

začátkům opravdu vždy předchází období zmatku a krize. Nové nemůže

vstoupit dříve, než to staré odpadne. Mysleli jste si, že jste uvolnili už

tolik, a teď musíte uvolnit ještě více. Prosím uvědomte si, že toto je

smysluplný proces, i když to tak nevypadá.


Snažte se zůstat v prostoru důvěry a odevzdání, protože tak se sladíte

s proudem své Duše a uděláte si jízdu pro sebe o trochu lehčí.

Vy jste učitelé. Právě teď přinášíte novou energii na Zemi, i když máte

pocit, že jste v temnotě, i když se cítíte skleslí, sklíčení a nemáte tušení,

kam jdete. Vykonáváte Světelnou práci, kvůli níž jste přišli. Světelná

práce často znamená, že cestujete do noci, do nejtemnějších koutů své

Duše, aniž byste věděli, co se stane. Cestujete přes temnotu bez vodítek

nebo mapy, která by vás vedla. Jste hozeni do tmy a vše co můžete

opravdu udělat, je odevzdat se prožitku a důvěřovat, že se přes ně

dostanete a že bude mít smysl.

Jakmile ale vyjdeš ven z temnoty a vrátíš se zpět na denní světlo,

pochopíš smysl svého putování - nikoli svou myslí, ale svým srdcem.

V temnotě se pro tebe vždy skrývá poklad. Temné emoce jsou tvé

vlastní skryté části, které se chtějí s tebou znovu sjednotit. Negativita,

se kterou se v sobě (nebo skrze zrcadlení v okolí) setkáváš, je část tvé

energie, která se zasekla a nemohla se dlouhou dobu hýbat. Prosím

pochopte, že jako Duše jste prožili mnoho mnoho životů zde na Zemi a

také na jiných místech ve vesmíru. Nyní, když se cyklus vašich životů

na Zemi blíží ke svému konci, nejúzkostnější části vaší duše, které se

zasekly v různých životech, k vám v současné době přicházejí, aby

byly konečně uvolněny a osvobozeny. Často nechápete, odkud se

vlastně tato emocionální traumata berou.

Ale nakonec je to vždy o tomtéž. Je to o strachu, který touží po přijetí.

Strach chce, abyste se mu podívali do očí a přivítali ho. Je vaší částí a

vskutku platnou částí. Strach je částí hry duality , kterou hrajete v

tomto koutě vesmíru.

Kdybyste ho mohli jen nechat být, kdybyste se nebáli svého strachu,

viděli byste, že je neškodný. Může se vám to zdát zvláštní, protože

strach vás umí hluboce vyvést z míry. Ale strach je neškodný. Je

nevinný jako dítě. Strach je prostě odpověď na neznámé. Pokud dítě

čelí něčemu, co ještě nezná, často reaguje strachem: musí si na nové

nejprve zvyknout. Musí to prozkoumat, zvyknout si na to a naučit se

tomu důvěřovat. Strach je opravdu nevinný; je celkem v pořádku, když

se necítíte jako doma v energiích, které neznáte. Na strachu není nic

špatného. Pokud ho však odsuzuješ, odmítáš, potlačuješ, pokud se

cítíš nepříjemně se strachem, pak se stane tou velkou temnou věcí,

démonem, který tě terorizuje a paralyzuje proti tvé vůli. Nedělej

ze strachu svého nepřítele,

protože pak z něj uděláš temnou a cizí sílu. Strach samotný není temný;

je to prostě emoční odezva na pocit rozrušení něčím jiným nebo novým.


Drazí přátelé, jste moudří. Ze svého nejhlubšího jádra, kde jsi Duchem,

kde vyzařuješ světlo, věčné a láskyplné, natáhni se ke strachu ve svém

nitru. Můžeš se k němu natáhnout, jako bys se natáhl za dítětem, a

řekni mu, že je s tebou v bezpečí, že se ho nebojíš, že se nebojíš

svého vlastního strachu. Nesnaž se jej zbavit, protože záměr zničit

strach nese v sobě souzení. Tvoje bázlivá část se stane více ustrašená,

když s ní začneš bojovat, protože pak dostane zprávu, že není dobrá

a že tě není hodna.

Prosím pochopte, že strach je nezbytným elementem v tomto vesmíru

duality. Jinak by nebylo možné zkoumat a zažívat něco nového.

Strach vyznačuje hranici mezi tím, co vám připadá bezpečné a známé

a co už ne. Za touto hranicí je něco nového, co ještě nechápete nebo

jste to ještě nezažili. Pokud byste se dokázali podívat na strach tímto

způsobem, zbavili byste se jeho odsuzování a mohl by dokonce nést

potenciál pro radost, protože strach je příslibem objevení nové země,

nového místa, odkud můžete vyzařovat své Světlo.
Tak věřte strachu a nechte ho být svým Světlem! Pokud je ve vašem

životě situace, která ve vás vyvolává strach, jen si to uvědomte.

Posviťte si Světlem svého vědomí na svůj strach. Strach se

nerozpustí okamžitě, ale pokud se na něj nebudete dívat jako

na děsivou energii, více se uvolníte a otevřete možnosti, že se uvnitř

strachu skrývá poklad.

Víte, strach tu vždy bude, je součástí stvoření. Dokonce, i když jste

vysoce pokročilí, je tu vždy prvek neznáma, který chce být

prozkoumán. Pokud by tomu tak nebylo, vesmír by ustrnul a ztratil

by svou vitalitu a živost. Bylo by to jako žít v nádherné, půvabné zemi,

z níž máš skutečně radost a rezonuješ s ní, avšak není možné vydat

se z ní ven, jít za její hranice. Nikdy bys nemohl prozkoumat novou

zemi. Dávalo by ti to z dlouhodobějšího hlediska pocit nejhlubšího

naplnění? Takže já vím, že se znáš dost dobře na to, abys věděl, že

miluješ objevovat nové. Jsi dobrodružná Duše, každý z vás. Proto

prosím neodsuzuj svůj strach, protože v konečném důsledku je to

dobrodružná, zkoumající část v tobě. Strach ti ukazuje, kde je

nová země, kterou je možné objevit.

Když cestuješ do této nové země, přátelsky ruku v ruce se svým

strachem, zažiješ krásu a radost, která přesahuje tvé současné

chápání. Tajemství je: nikdy nemůžete předem vědět, co objevíte;

jinak by to pro vás nebylo nové.

Takže slastný zážitek putování do něčeho nového, prožívání nových

a stále hlubších zážitků lásky, krásy a radosti, může nastat jen, když

přijmeš realitu strachu, která není ničím jiným než realitou toho

neznámého, co leží za obzorem tvého současného poznání a

zkušeností. Přivítej strach uvnitř, i když se ti to zdá být iracionální

a neznáš příčinu. Mnoho strachu uvnitř vás pochází z vašich velmi

prastarých částí, jiných životů, které jsou daleko vzadu v čase.

Dokonce i ty nesou příslib nového pochopení, něčeho, co jste ještě

neobjevili. Možná je tam zkušenost, kdy jsi byl násilně odmítnut,

které se teď bojíš a nechceš to cítit. Nicméně pokud by ses prožitku

nebál, pokud by sis dovolil cítit jaké to je být rázně a vehementně

odmítnut, dovolil emocím vyjít na povrch, cítil bys se sebou soucit a

pochopení, proč je pro tebe těžké určité věci poznat. Odpustil by sis

to a už by ses tak krutě nesoudil. Zkušenost odpuštění sám sobě je

poučná.

Takže, když si dovolíš obejmout zkušenost, která se na povrchu jeví

jako hrozná,pokud skrze ni projdeš s důvěrou a bez odsuzování, pak

se tato zkušenost může stát poučnou, dokonce radostnou. Může ti

umožnit ochutnat svobodu a uvolnění,které přichází se sebepřijetím.

Vesmír je tak pružný, jak je pružná zkušenost.


Pokud zažíváš ve svém životě strach, věz, že přímo na jeho druhé

straně je stejně tak velký potenciál pro prožitek lásky, krásy a radosti.

Není to daleko.Jak jsem zmiňovala, duchovní růst není lineární proces,

kdy uvolňujete trošku strachu na každém kroku. Strach se spíše sbírá

a sbírá až dosáhne nejvyššího bodu, který pravděpodobně změní váš

život na krizi a vy již nejste schopni se vypořádat s každodenním

životem. V tom bodě jsi konfrontován se svým strachem tváří v tvář; už

ho víc nemůžeš potlačovat nebo obcházet. Proudí přes tebe a

ztrácíš kontrolu. Zdá se, že jsi v tomto bodě poražen. Přehrada se

protrhne a ty v ní nemůžeš udržet vodu. Toto se může zdát katastrofální,

ale není!

Strach chce vylomit bránu, která tě zavřela, zastavila, uvěznila.

Strach chce skrze tebe proudit, a pokud budeš plynout s ním, přenese

tě do jiné reality,mnohem svobodnější než ta, ve které žiješ právě teď.

Takže když cítíš, že tvůj strach je neovladatelný, pokud nedává smysl,

gratulujeme! Jsi na místě, kde chceš být. Jsi přímo na prahu nového a

jsi velmi blízko průlomu.


Nech strach být, nech ho tak, nebojuj. Nemysli si: "Co jsem udělal

špatně?Bylo vše, co jsem vykonal na své duchovní cestě marné?

Proč se cítím úplně ztracený,udělal jsem chybu? To je tlachání mysli.

To se mysl snaží najít smysl v něčem,co nemůže být myslí uchopené.

Tvoje duše ví, co dělá. Chce, abys uvolnil bolest na hlubší úrovni,

a to se stane, když máš důvěru a nesnažíš se to ovládat.

Čím více se sladíš se svou duší, tím méně máš kontroly nad svým

životem, a víte co?Je to osvobozující! Uvolnění přináší nové, přináší

krásnou a ušlechtilou energii vašeho nepotlačovaného Já.

Strach je branou k vaší vyšší verzi, která se chce zrodit a realizovat

na Zemi dneška. 

Žádám vás, abyste respektovali svůj vlastní vnitřní proces, i když se zdá,

že vás vede do temnoty, i když se zdá, že to postrádá veškerou logiku.

Vždy nechte otevřenou možnost, že to nejste schopni pochopit z vašeho

současného stavu mysli, že to nemusíte chápat, a že smysl toho vám bude

odhalen později.

Otevřete se větší realitě své duše, buďte průzkumníkem vědomí,

kterým skutečně jste a kterým chcete být!

Žehnáme vám za přijetí tohoto dobrodružství být na Zemi v teto době

změn a otřesů. Máte odvahu; milujete život, i když jste sklíčení či

osamělí.Kdybyste neměli tuto lásku k Životu a Zemi, nebyli byste

právě teď zde.My jsme hned vedle vás. Já zastupuji mateřskou

energii Kristova vědomí.Vnímej, jak tě zahaluje. Snad ji vidíš jako

jemnou zářivou růžovou, hravou a přece velmi něžnou energii,

laskavou a hebkou. Dovol ji vstoupit do tvého energetického prostoru,

může ti přinést léčení.

A léčením nemám na mysli "odebrání tvého strachu". Mám na mysli

jeho přijetí, přijetí jako dveří do jiné reality - více láskyplné,

milující, světelné reality.


Buď sebou, prostě buď sám sebou. Nesnaž se sám sebe měnit. Ty už jsi

dokonalý.Jsi úžasný. Vidíme každého z vás a známe tvůj boj. Velmi si tě

vážíme a ctíme.Prosím dovol mé energii, aby tě utěšila, uklidnila a

povzbudila. Já nechci nic v tobě měnit. Chci jen, aby ses na sebe

podíval jiným způsobem. Dokonce i uprostřed svého boje jsi andělem.

Nádherným andělem.


Pamatuj: po každé noci přijde nový den. Slunce bude znovu zářit.

Je to nevyhnutelné. Je to život pokračující svým přirozeným směrem.

Stejně jako nemůžeš zabránit tomu, aby nastala noc, nemůžeš zabránit

pří