KIESHA CROWTHER -LITTLE GRANDMOTHER -NEJMLADŠÍ ŠAMANKA NA SVĚTĚ

06.04.2011 20:55

 

KIESHA CROWTHER - LITTLE GRANDMOTHER

 

 

"Láska je odpovědí na všechno."

Kiesha Crowther alias Little Grandmother patří mezi dvanáct světových strážců moudrosti.

Jejím úkolem je předávat důležité poselství předků týkající se přechodu Země do vyšší dimenze.

Založila Kmen mnoha barev (Tribe of Many Colors), do něhož zve všechny, kdo chtějí pomoci Matce Zemi.

"Shromažďujeme Kmen mnoha barev. Kdo to je? Jsou to všichni, kteří si přejí opět žít ze svého srdce.

Každý, kdo miluje svou Matku Zemi. Každý, kdo si dokáže uvědomit, kdo skutečně jsme. To je ten kmen."
 

LITTLE GRANDMOTHER: MY JSME TI, NA KTERÉ SE ČEKÁ ...
POSELSTVÍ PRO ROK 2011
PŘEKLAD: ORGONET
 

 

Zdravím vás, bratři a sestry. Je pro mě velkou radostí a ctí, že mohu k

vám mluvit v novém roce 2011. V tomto roce se bude dít mnoho

zvláštních věcí, i hodně těžkých věcí, které budeme muset překonat.

Proto se k vám dnes obracím. S tímto novým rokem přicházejí mnohá

očekávání, a my všichni procházíme mnoha obtížnými věcmi, protože

se zvyšují energie. Dochází k různým pohromám, umírají zvířata,

planeta prochází těžkostmi. Ale pokud budeme schopni vidět širší

souvislosti, budeme mít mnohem lepší schopnost projít touto dobou

s pomocí svého srdce a vzájemnou pomocí, zvýšit svoje vibrace a

nezůstat vězet tak hluboko v negativních věcech, které se dějí. A

právě o tom chci v tomto roce mluvit. 

Mnozí z vás sledují tragédie, které se dějí na naší planetě. Umírá

mnoho zvířat, ptáci padají z nebe, mrtvé ryby jsou vyplavovány na

pobřeží. Když se na to díváme, láme nám to srdce. Je to velmi těžké,

a snadno můžeme propadnout smutku nebo cítit a brát si do srdce to,

co nemá vysoké vibrace. Musíme si uvědomit, že Matka Země právě

prochází velkou změnou. Jak jsem už říkala dříve, a budu o tom dále

mluvit, posunují se póly. Je to reálná věc, která se děje na naší planetě.

Ale když si budeme uvědomovat širší souvislosti, můžeme postupovat

kupředu mnohem adekvátnějším způsobem. 

Chtěla bych, abyste si na chvilku představili naši planetu, která

obíhá vesmírem. Je to hluboce milované místo a když říkám hluboce

milované, myslím tím všemi bytostmi, které existují. Nejkrásnější místo,

kde jsou živá stvoření, vody, hory, lesy, džungle, pouště, plno tak

neobyčejných věcí. A tato planeta je milována všemi bytostmi. Je to

místo, které prochází evoluční změnou rychlejší a úžasnější, než

cokoli předtím. Jen si představte takové místo. Ta krásná stvoření,

stromy a vody, i sami sebe. Uvědomte si, že jste tady právě teď.

Planeta Země je ta nejúžasnější, nejmilovanější planeta, jaká kdy

byla. A právě vy jste si zvolili, že sem teď přijdete. Ne později, ale

právě teď. Ne dříve. Mnozí byli na této planetě dříve, ale teď je na

této planetě ta nejvýjimečnější doba k žití. A jste to právě vy, kteří

byli vybráni, aby tady byli právě teď. Jaký úžasný je to dar!

Všechny bytosti, a je jich mnoho, sledují, co se děje na této

planetě právě teď. 


Nikdy se historii něčeho živého nedělo nic tak mimořádného, jako

nyní na Zemi. Lidé na Zemi procházejí něčím neobyčejným. Vývoj

se zrychlil, dá se říci. Náš život se zrychlil. Naše vyšší duše se

zrychlily do nového stavu bytí, kdy se věci hýbou skutečně rychleji

než kdy předtím. Náš intelekt na planetě Zemi stoupá raketovou

rychlostí stále rychleji, naše znalosti jdou kupředu, náš život se

otvírá.Dá se říci, že naše vyšší já spěje k probuzení. To se nikdy

předtím na Zemi nestalo. A my žijeme právě teď na této zeměkouli,

která také prodělává svou úžasnou změnu. Směřuje ke svému

obrození, a póly se posunují, skutečně to probíhá, je to skutečný stav

bytí. A my lidské bytosti na planetě Zemi máme schopnost postoupit

spolu se Zemí, obrodit se s ní a posunout své duše a srdce do vyšších

vibrací, na novou úroveň bytí.


Musíme mít na paměti širší obraz. Kdo jsme, čeho jsme schopni. My

jsme si skutečně zvolili příchod na tuto planetu, my všichni máme

velmi vysokého ducha, vysoká Já, jsme vysoké duše, a my jsme si

zvolili přijít sem a jsme tady, na této úžasné planetě. A mnoho věcí

se mění, a mnohé je pro nás obtížné prožít, a právě se dějí, jako

úhyny zvířat, nebo zemětřesení, erupce vulkánů, mnoho přírodních

katastrof. A bude k nim dále docházet i v tomto roce. 

Ale máme pomoc. Máme pomoc těch, kteří nás sledují, a jak jsem

dříve řekla, tuto planetu sledují všechny živé bytosti. Protože jsme

pro ně velice zajímaví. Vyvíjíme se do mentálních a duchovních

schopností rychleji než kdykoliv předtím. Teď jsme v období

něčeho velkého. A je těžké dívat se na ty přírodní katastrofy a

prožívat obtížné věci. Jak se tedy máme přes to přenést? Jak si

udržet dostatečně vysoké vibrace, abychom postupovali vpřed a

dosáhli lepšího života? 

Nejdůležitější pro nás je uvědomit si, kdo jsme. My nejsme jenom

maminka a tatínek, jenom bratr a sestra, nebo někdo, kdo se každé

ráno probudí, jde do práce a pak zase domů. Jsme mnohem větší,

než tušíme, větší, než si o nás myslí jiní lidé. To je omezení myslí,

vidět jen to, co je kolem nás, a reagovat na to. Ale já vás všechny

prosím, abyste se dívali na širší obraz. Abyste si uvědomili, že jste

součástí něčeho úžasného, něčeho nádherného, a to je vaše Vyšší Já

. Láska, soucit, pochopení pro ostatní, to nás provede obtížnou dobou,

udrží naši soustředěnost na ty úžasné věci, které se právě dějí.


Uvědomme si své Vyšší Já. Velké Já, které je tady a teď. A naše vysoké

Já je vše, co existuje. Vy jste spojení s Velkým Duchem všech věcí,

jste vytvoření z Lásky a Světla. To je to, co opravdu jste. To si musíte

jako lidé především uvědomit. Po příliš dlouhou dobu jsme bloudili v

mlze a neviděli jsme, a co jde v tomto životě. Ale už jsme tady, a

dotýkáme se něčeho úžasného. 


A je jenom jediná věc, která nás tím dokáže provést. Jediná věc,která

nás dovede k osvícení, a zajistí, že tento krásný svět projde změnou

k obrození, do svého nebeského Já. Musíte si pamatovat, že tou

odpovědí je Láska uvnitř vás. Je to způsob, jakým jednáte s jinými

lidmi, jak hovoříte, jak reagujete na ostatní, způsob, jak se

spojujete se svým čistým Vysokým Já - to je odpověď. 

A protože procházíme těžkými časy a věcmi, které se dějí venku,

musíme vědět, že můžeme vše překonat, pokud si uvědomujeme,

kdo jsme. Nezáleží na tom, jak hrozné se něco zdá zvenčí. Když si

udržíme vysoké vibrace, spojíme se dohromady, zvýšíme svou

energii a svého ducha, zvýšíme i vibrace na této planetě. Skutečně

máme příležitost změnit svět. 

A k příchodu na tuto planetu během tohoto velkého posunu nebyl

vybrán jen tak někdo. Byli jste to vy. My, kteří žijeme na této planetě,

jsme byli vybráni. Protože jsme nejsilnější ze všech. Máme schopnost

změnit svět. 


Mnozí z nás sedí doma, a nedělají nic, protože jim nikdo nedal

oprávnění mluvit. Jak mnozí z nás nedělají nic, protože věří svým

vůdcům. Nebo duchovním učitelům. Já vám teď říkám, že vás nikdo

nemusí schvalovat a dávat oprávnění. Nikdo vám nemusí říkat, že vy

máte schopnost změnit planetu. Nikdo vám nemusí udělovat žádnou

funkci. Každá jednotlivá osoba na této planetě, ať je to dítě, muž či

žena, My všichni jsme se narodili na této krásné planetě, a my všichni

máme pravomoc, schopnost a povinnost chtít lepší svět k žití. Žít z

Lásky a Světla. A všichni máme povinnost jednat z Lásky a Světla.

Je to jediná věc, která může změnit tento svět. Je to na každičkém

jednom z nás. Bylo prorokováno mnoha kmeny, že přijde skupina

lidí s názvem Duhoví lidé. Ti budou žít ze svých srdcí, nikoliv z myslí.

Ti odloží své ego a začnou jít kupředu ze svého srdce. A já vám teď

říkám, že jsme to my. My jsme tady. My jsme Kmen mnoha barev. My

jsme ti, kteří změní tuto planetu skrze svá srdce. 

Jeden každý z nás má schopnost a dar, požehnání, které nám bylo

uděleno, abychom změnili svět. A nezáleží na tom, jestli se zabýváte

tancem nebo básnictvím, nebo se jenom chováte jako dobrý občan,

dobrá lidská bytost, jestli vystupujete před spoustou lidí nebo jste

maminka v domácnosti. Je to na vás, abyste změnili tuto planetu.

Abyste změnili vibrace v tomto světě. Každý z nás má tuto

odpovědnost. Každý z nás musí začít žít ze svého nejvyššího Já. 

Na této planetě je stále negativita. Kamkoli se podíváte, můžete ji

vidět, můžete se jí nechat vést, a může se stát vaší realitou.

Můžete se odevzdat negativitě, strachu a zmatku. Špatnosti, které se

dějí na této planetě, potřebují nízké vibrace, a ty můžete vytvářet i vy.

Je to jen na vás, v jakém světě si přejete žít. Kdekoli je Láska, vždy

tam bude i temnota. Kde je láska, tam je i nenávist. To je prostě

způsob, jakým funguje vesmír. Platí to pro celý vesmír. Ale vy máte

možnost volby, můžete žít v tom, co si zvolíte. 


Můžete si zvolit to, že podlehnete nenávisti jiných lidí, budete

mluvit nenávistně, podlehnete negativitě na této planetě, anebo si

můžete zvolit žít v lepším světě. Můžete začít žít, jednat a mluvit

láskyplným způsobem. Ať se děje cokoli, zůstat ve spojení se svým

Vysokým Já,kterým jste. Které bylo stvořeno z lásky. Vy můžete být

tou láskou.Jenom to změní naši planetu. 


Nemusíme nikam chodit a protestovat, vypracovávat něco, co by

doopravdy změnilo tuto planetu. Změna spočívá v tom, jak

jednáme a jak reagujeme na svět. Jestliže kolem sebe zažíváte

negativitu,nechte ji odejít. Máte volbu buď těm věcem uvěřit a

přijmout je dovnitř,anebo máte volbu uvědomit si, že jste vyšší

bytost, že jste stvořeni z Lásky a Světla. A to je to, čím jste.

Každou minutu, každý den máte volbu. Volíte si svět, ve kterém

chcete žít. 


Vaše slova jsou velice mocná. Slova jsou darem, který máme pouze

my, lidské bytosti, a nikdo jiný. Na naší planetě je toho mnoho

živého, mnoho obdařeného duchem, ale my lidské bytosti jsme

jediné, které máme dar řeči. Měli bychom to brát velmi vážně.

Když mluvíte v negativitě, nenávisti, zlobě, souzení, tak právě

takový svět vytváříte kolem sebe. V takovém budete žít. Ale

mluvíte-li z lásky, soucitu, něhy, a věříte, že všechny věci jsou

stvořeny z Lásky a Světla, budete žít v takovém světě. Je to vaše

volba. 


Naše planeta právě prochází něčím velmi obtížným. Ale na druhou

stranu po každé bouři přichází duha. To je to, co musíme mít na

paměti. Velikost, která může přijít, a také přijde. Musíme věnovat

pozornost svému jednání. Jak jednáme spolu navzájem, i s naší

planetou. Když se podíváme z okna, uvidíme stále stejné staré věci,

strom, a jiný strom, hory. Cokoli vidíte ze svého okna, věnujte pět

minut tomu, abyste procítili ducha, který je venku. Jak často jezdíte

po staré známé cestě a nevěnujete pozornost ničemu živému, co

vidíte z okna. Je čas, abychom skutečně začali vidět planetu Zemi

jako milující živou bytost. Abychom se s ní spojili a milovali ji.

Abychom jí věnovali něhu a lásku, kterou si zasluhuje. 

Je čas, abychom si uvědomili, kdo jsme. Odkud jsme přišli a proč

jsme tady. Teď tady nejsou naši prarodiče, ti přišli na tuto planetu

a odešli. Ale teď jste tady vy. Vy jste byli ty nejsilnější duše ze všech.

Jsme tady společně, máme povinnost a příležitost i pravomoc chtít

planetu lepší pro život. Skrze lásku můžeme vytvořit nový svět. To

je moje modlitba za všechny z nás. Ano, vidíme, jak se dějí kolem

nás negativní věci. Ale my musíme zůstat ve vysokých vibracích.

Udržet si lásku, být láskou, a tak změníme svět. 

Mnozí z nás teď vlastní krystaly. Po mnoho let jsme je jenom brali

a brali, ale teď je čas, abychom je vrátili zpět Matce Zemi. Všichni

máme někde nějaké, a je čas, abychom je vzali a pronesli nad nimi

své modlitby. Naše modlitby lásky a naděje pro planetu. Naše

modlitby,aby jí bylo dáno uzdravení. Je čas modlit se za naši

oddanost k ní, za vzájemnou lásku, za lidskou rasu, je čas vzít

tyto krystaly a vrátit je zpět Matce Zemi. Ale ne kamkoli.

Prosím vás, abyste je vrátili do divoké vody, přírodní vody.

Je to proto, že voda je nejrychlejším vodičem energie.

Vede energii rychleji než cokoliv jiného na této planetě. 


Krystaly, to nejsou jen pěkné kameny, ale jsou to přírodní počítače.

Mohou obsahovat obrovské množství energie. Modlitby, vědění.

Když svěříte svou modlitbu krystalu, a pak ho dáte do vody,

nejenže požehná tu vodu a vyčistí ji, a vaše modlitby přejdou do vody,

ale i s vodou se stane něco magického. Dojde k vypařování. Vaše

modlitby nejsou již jen ve vodě, ale vznášejí se nahoru do atmosféry,

na oblohu. A tak jsou vaše modlitby vyslány do každého doušku

vzduchu, a když se vytvoří mraky, modlitby jsou poslány do mraků.

A pak padá déšť, a každá jeho kapka nese vaší modlitbu. Déšť padá

na všechny lidské bytosti, na rostliny, stromy, do půdy. A tento

cyklus probíhá znovu a znovu. Toto je velmi důležité. 

Prosím, shromážděme svoje krystaly k takové modlitbě se záměrem

uzdravit Matku Zemi. Za všechny bytosti, ať jsou to zvířata, stromy,

voda či kameny. Dejte svou modlitbu a energii těmto krystalům a

vraťte je zpět do vody. Matka Země volá o pomoc. A my jsme ti,

kteří jí musí pomoci. 

Nebudeme na to sami. Jak jsem už řekla, je mnoho bytostí, které

nás sledují. Pomáhají nám. Chtějí vidět, jak stoupáme. Chtějí vidět,

jak jdeme kupředu v Lásce a Světle. Chtějí nás vidět osvícené.

Chtějí vidět, jak používáme celý mozek, jak užíváme schopnost

uvědomit si, kdo opravdu jsme, ale neudělají to za nás. Dejme

krystaly zpět do vody. 


A ještě něco velice významného se právě teď děje na planetě.

Atlantiďané ve své době nosili krystaly kolem krku, aby je

spojovaly s tlukotem srdce jejich Matky. A nyní jsme žádáni,

abychom je opět nosili. Prosím každého z vás, aby nosil na

krku krystal. Noste ho ve dne v noci. Dejte ho svým dětem.

Spojte se opět s tlukotem srdce své Matky. 

Shromažďujeme také Kmen mnoha barev. Kdo to je? Jsou to všichni,

kteří si přejí opět žít ze svého srdce. Každý, kdo miluje svou Matku

Zemi. Každý, kdo si dokáže uvědomit, kdo skutečně jsme. To je ten

kmen. Kmen mnoha barev, který se každý den schází a modlí. Denně

v poledne Horského standardního času. Ať jste kdekoliv na světě,

zjistěte si, v kolik hodin je to pro vás. (V Česku je to ve 20.00.)

V tuto dobu se scházíme a modlíme se za uzdravení Matky Země.

Modlíme se za sebe vzájemně, abychom si uvědomili, kdo jsme. ¨

Modlíme se za sebe vzájemně, abychom žili z Lásky a Světla,

nehledě na to, jaký je život kolem nás. Budeme-li se modlit se

společně jako sjednocený celek, změníme svět. My jsme ti, kteří

to musí udělat. Nikdo jiný nás nepřijde zachránit. Nikdo jiný nepřijde,

aby změnil tento svět. My jsme ti, kteří to musí udělat. Musíme se

začít společně modlit, musíme si začít uvědomovat svůj posvátný cíl,

který zde máme. 

Naše duše jsou věčné, a když si uvědomíte, že zdrojem vaší duše

je Velký Duch, že je to čistá Láska a Světlo, které stvořily vesmír,

nic vás nemůže zastavit. Nikdo vás nezastaví. Jste úžasné bytosti.

Přestaňte si myslet, že jste příliš malí. U energií platí velká věc,

a to, že větší energie vždy zvítězí. To je vesmírný zákon. 

Právě teď velmi mnozí žijí z ega, což je nenasytná energie mysli

poháněná touhou po moci. A to způsobuje na naší planetě mnoho

ničení. Nikdy nebylo více třeba než teď, abychom spojili svá srdce v

Lásce a Duchu, abychom provedli změnu k dobrému, zvýšili své

vibrace, zvýšili svou energii. Pojďme se spojit dohromady, a z našich

srdcí tato energie stoupne dost vysoko, aby překonala ego čili energii

mysli. A tam začíná skutečná změna, která se má stát na planetě Zemi.

Musíme stát při sobě, musíme se stát jedním lidem, nebýt už odděleni. 


Byli jsme dlouho oddělení náboženstvím, kmeny, barvou, rasou.

Ale my jsme jeden lid. A velmi brzy si na naší planetě něco uvědomíme.

V tomto vesmíru nejsme sami. Na mnoha úrovních existuje mnoho

bytostí. A toto bude velmi brzy řečeno celému světu. K odhalení, že

nejsme sami, dojde velmi brzo. Že existují mnozí. A než k tomu dojde,

modleme se, aby nás to sjednotilo v jeden lid. Jeden lid, jeden kmen.

Jsme děti Matky Země. Je hloupé a směšné se rozdělovat, nenávidět

ostatní, myslet si, že jsme jiní od jiných. Ne, nejsme odlišní. Jsme

jeden lid, jedna rodina, a je čas si to uvědomit. A jednat jako jeden

lid, abychom zachránili naši planetu i sebe samé. Už není čas,

abychom seděli doma a nic nedělali. Už není čas, abychom žili

jenom svůj obyčejný každodenní život a neohlíželi se na větší

souvislosti. 


Na naší planetě se děje něco skvělého. A my se musíme vzchopit.

Musíme spojit ruce i srdce. Musíme se změnit. Musíme opět začít žít

z Lásky. Když někdo bude mluvit nebo jednat v negativitě, přepněte

program. Když se vám do života chce vloudit něco negativního,

zažeňte to. Dávejte pozor na to, co čtete a sledujete v televizi.

Dávejte pozor na své rozhovory s přáteli a s rodinou. Dávejte pozor,

abyste jednali z vysoké úrovně Lásky. Musíme si uvědomit širší obraz.

My jsme generace této planety, která bude mít možnost změnit lidstvo.

Po nás nepřijde nikdo, aby udělal změnu. Jsme to my. Musíme pochopit

svou odpovědnost. Musíme začít podle toho jednat. Toto rozhodnutí