FESTIVAL PRO TĚLO I DUŠI - PRAMEN ŽIVOTA A DÁRKOBRANÍ S ROZÁRKOU 21.3.2015 KARLOVY VARY

16.02.2015 11:05
 

.. F E S T I V A L    P R O    T Ě L O    I    D U Š I ..

 

P R A M E N      Ž I V O T A

A

D Á R K O B R A N Í    S    R O Z Á R K O U

 

21 . 3 . 2015 od 10 -18h - tělocvična ZŠ , Svahová 26, K.Vary

 

Program :

10:00 –10:30 h - METAMORFNÍ TECHNIKA-ROZPOUŠTĚNÍ NAPĚTÍ

10:30 –11:00 h - AVALONSKÁ MAGIE

11:00 –11:45 h - SEBELÉČENÍ A JAK NA TO

12:00 –12:45 h - UČENÍ NENÍ MUČENÍ

13:00 –13:45 h - ASTROLOGIE - RODIČOVSKÁ OČEKÁVÁNÍ

14:00 –14:45 h - ŠAMANSKÉ VĚDOMÍ

15:00 –15:45 h – ŽENA V NÁS

16:00 –16:45 h - RUNY A EXPRESE

17:00 –17:45 h – JÓGA VEGETARIÁNSTVÍ

18:00 h – RITUÁL NA UKONČENÍ ZIMY A VÍTÁNÍ JARA :o)

 

Po celý den bude probíhat

DÁRKOBRANÍ S ROZÁRKOU - rukodělný jarmark

a k dispozici budou i kartářky, numerologie, astrologie,

homeopatie a spoustu jiného . . nejen pro tělo . . ale i duši :o)

Další „lákadla“ a info najdete na webu :

http : // studio – rozarka.webnode.cz

nebo na tel : 605 052 231