10 KROKŮ KE ZVÝŠENÍ VIBRACÍ

06.04.2011 21:19

 

 

 

Jak si do života přitahovat více toho, co chcete, a méně toho,

co nechcete? Zvýšení vlastních vibrací je jediným způsobem jak žít

takový život, jaký chceme. Pokud vyzařujete vibrace nízké,

nemůžete v životě dosáhnout harmonie a budete žít s vnitřním

pocitem nespokojenosti.

 

Tuto nespokojenost je třeba nejprve přijmout a smířit se s tím,

že vás udržovala v nízkých vibracích. Když seberete odvahu něco

se způsobem života, který vám nevyhovuje, udělat a vědomě se

rozhodnete pro změnu, jste na nejlepší cestě zvýšit frekvenci, již

vyzařujete (a kterou druzí podvědomě vnímají, i když nemusejí

být nijak zvlášť citliví).

 

Jak tedy můžete své vibrace zvýšit, abyste si k sobě začali

přitahovat více toho, co chcete, a méně toho, co nechcete?

 

 

1) Dávejte si pozor na to, o čem přemýšlíte

 

Sledujte bděle myšlenky, které se vám přes den honí hlavou, a

pokud vám do ní náhodou vstoupí nějaká negativní či kritická,

nezavalte se kvůli tomu výčitkami, nýbrž je místo toho podle

svých možností nahraďte nějakými pozitivnějšími. Některé z nich,

které vás naplňují pocitem štěstí a povznášejí, si můžete předem

připravit a sepsat na kartičku, kterou pak budete nosit vždy při

sobě. V případě přepadení negativním smýšlením pak na ni

nahlédněte a nenásilně se „přeprogramujte“. Důležité je,

abyste se udržovali v pozitivním smýšlení tak dlouho, jak to

je možné, a čas strávený negativními myšlenkami zkrátili na minimum.

 

 

2) Mluvte pouze o tom, co chcete, nikoli o tom, co nechcete.

 

Na co se totiž soustředíte, to posilujete a s největší pravděpodobností

se také v životě potkáte. Změňte svůj slovník a používejte pozitivní

výrazy. Když třeba chcete přestat kouřit, neříkejte si „Nekouřím“,

protože to ve vás může evokovat pocity, že jste o něco ochuzeni.

Místo toho prohlaste: „Odkládám kouření“, nebo „Kouření nepatří

do mého života“ - i když je v poslední větě formální zápor, vyznění

prohlášení je pozitivní. Vyzkoušejte si, co na vás platí - každý máme

své vnitřní nastavení trochu jiné.

 

 

3) Naučte se žehnat.

 

Žehnání nepatří jenom kněžím nebo do kostela, ale vyjádřením

vděčnosti se rovněž zvyšují naše vibrace. Soustřeďte se na to málo

(nebo nic), co máte, a vyjádřete za to vděčnost. Tímto požehnáním

si této věci (příležitosti, vlastnosti) do života přitáhnete víc. A také

věřte, že se vaše očekávání uskuteční.

 

 

4) Vyhýbejte se negativním nebo pesimistickým lidem.

 

Takovíto lidé vyzařují velmi nízké frekvence, což vaše vyzařování

může snižovat. Možná jste si sami všimli, že po setkání s určitými

lidmi se cítíte jako vyždímaný citron. Je to tím, že si cucli vaší

energie; a nemusejí to být jenom energetičtí upíři, kteří něco takového

dělají vědomě s cílem druhému uškodit. Pokud se s nimi stýkat musíte

(v zaměstnání, v rodině), pak jim naznačte, jak byste jejich problémy,

stres a starosti, kterými se vás snaží zahltit, řešili vy, a pokud v tom

budou pokračovat, nekompromisně rozhovor s nimi ukončete.

 

 

5) Moc nepřemýšlejte.

 

Ano, čtete správně, nemyslete tolik! K odreagování od neustálých

analýz vám může pomoci třeba procházka v parku - pokud to do

přírody máte hodně daleko - nebo zavření se na určitou dobu ve

svém pokoji (třeba s tím, že si musíte odpočinout, aby vás nerozbolela

po práci hlava), a pusťte si příjemnou hudbu - nemusí být nutně

relaxační, pokud styl New Age zrovna nevyznáváte- a koncentrujte se

na její zvuk a na svůj pravidelný dech. Nedoporučuji vám dělat

žádná náročná dechová cvičení, jenom si všímejte toho, jak dýcháte.

A hlavně nehodnoťte! To by vám nabyté vibrace zase mohlo snížit.

Můžete se také zaměřit na to, že vdechujete klid a lásku, a

vydechujete napětí a obavy. Na vycházce či na výletě se kromě

prodýchávání soustřeďte na krásu přírody.

 

 

6) Stýkejte se s lidmi stejné krevní skupiny.

 

Najděte si skupinu lidí, kteří se zajímají o stejné věci jako vy, a současně

se od nich učte. Nejenže se tím pravděpodobně vyhnete energetickým

upírům popsaným v bodě 4), ale navíc navážete i milá kamarádství.

Já jsem například měla hrůzu z masových akcí, ale dneska se velice

ráda účastním různých společných meditací a podobných akcí. Mám

pak ze sebe dobrý pocit, že jsem společenská a aktivní.

 

 

7) Obětujte každý týden něco, co vás nezrujnuje -

 

čas, peníze, pomocnou ruku, nebo něco, co již nepotřebujete a

druhému ještě dobře poslouží. Rozproudí se tím energie mezi

příjmy a výdaji: pomozte, a bude pomoženo i vám; darujte, a

budete obdarováni. Ovšem tento bod si nevysvětlujte tak, že

musíte víc dávat než brát! Hovoříme o rovnováze, a hlavně ze

své oběti musíte mít dobrý pocit, cítit, že k něčemu byla.

Samoúčelná oběť vám k osvícení nejenže nenapomůže, ale

mohla by vás od něj i pořádně zdržet.

 

 

8) Uvědomujte si to, co děláte, a zůstaňte naladěni pozitivně.

 

Každá vyslaná energie se nám jednou nějak vrátí, takže si snažte

být za všech okolností vědomi toho, co děláte, jak se k druhým

chováte, a jak v různých situacích jednáte. Jak se k druhým chováte,

tak se budou oni chovat k vám, a tím, že se budete chovat poctivě

a spravedlivě, si do života přitáhnete lidi stejně smýšlející i

výhodné příležitosti. Na všechno, co se vám přihodí, se snažte

pohlížet z té lepší stránky, z té, která je pro vás výhodnější.

Přestaňte se zaobírat lítostivými výčitkami typu: „Proč se něco

takového muselo stát právě mně?“, ale místo toho hledejte odpověď

na otázku: „Jaké dveře se přede mnou tímto zdánlivě nemilosrdným

zásahem otevírají?“ Není to totiž skutečné, nezapomínejte, že

jsme duchovní bytosti, které si vybraly určité pozemské prožitky.

 

 

9) Zdržte se sledování zpravodajství, které se soustředí výhradně na tragédie a katastrofy.

 

Nebojte, o nic nepřijdete, vždy se najde nějaký ochotník, který vás

o zlu, které se kolem nás děje, bude informovat. Nenabádám tím

však k lhostejnosti; pokud můžete zlu nějak zabránit, rozhodně to

udělejte. Pokud však vaše kompetence tak daleko nesahají, nemá

smysl se v bolesti rýpat. Naprostá většina médií včetně reklam

funguje na principu vyvolávání strachu, který se vás může zmocnit

natolik, že budete jako očarovaní koukat na obrazovku a chtít o

katastrofě vědět čím dál tím víc; čímž se dostanete do smyčky závislosti.

 

 

10) Udržujte kontakt se svými pocity.

 

To je ze všech ten nejdůležitější faktor, který vám pomůže udržovat si

vyšší vibrace. Vaše pocity v jemnohmotném světě působí jako lepidlem

nebo magnet; když ze sebe máte dobrý pocit, začnete si do života

přitahovat věci, příležitosti a události, které vibrují na téže frekvenci.

Vaše vibrační úroveň se odvíjí od vašich pocitů, tak že se podle svých

schopností a možností snažte za každých okolností zůstat na jejím

vrcholu, a co nejméně sklouzávejte do negativna a pesimismu. Čím

lepší pocit budete ze sebe a ze svého života mít, tím více se zvýší

vibrace vašeho osobního vyzařování. Celý proces zvyšování vibrací

je v podstatě o posunu ve vnímání reality, kdy se přesunujeme od

strachu k pocitům vděčnosti, od boje (i za pozitivní hodnoty) k

přijetí nevyhnutelného a vyrovnání se s tím, od vyčerpávajícího

a křečovitého úsilí k povznášející lehkosti bytí. Neboť to, co jde

samo,je požehnané; pokud nám něco v životě drhne, nemá cenu

mlátit hlavou do zdi a překonávat sama sebe, neboť i to je boj.

Pokud po vás někdo chce, abyste žili v askezi nebo se nějak jinak

trýznili či omezovali, zeptejte se sami sebe, co za tím ve skutečnosti

stojí. Můžete s překvapením zjistit, že jde o záměrné snížení vašich

vibrací a vypěstování závislosti, abyste byli z nějakého důvodu

připraveni o samostatnost a status tvůrce své vlastní reality.

 

https://www.zdravi4u.cz/view.php?cisloclanku=2007080401

zdroj:www.mojiandele.cz