MUENA – HLUBOKÉ UČENÍ LÁSKY

 

NENÁSILNÉ A HLUBOKÉ UČENÍ LÁSKY BEZ PRAVIDEL A TEORIE.

POUZE MY...PŘÍTOMNOST...LÁSKA

 

Tím, že necháme v ženě projevit to ženské a vzdáme úctu ženství,rozkvete…a pak může být plně projeveno a poznáno i to mužské. Pak se tyto síly mohou vzájemně doplňovat a respektovat a začít tančit tanec života a lásky...a pak, každý se svými vlastními pevnými kořeny...každý ve spojení sám se sebou a se svým vlastním zdrojem lásky, svobodný nejen na těle ale i na duši...teprve pak spolu můžeme sdílet lásku...a hluboce se do ní ponořit...rozpustit hranice sebe samých a spojit se s druhým...

JÁ jsem JÍM a ON je MNOU...ponoření do TICHA...dvě TĚLA...dvě SRDCE...jedna DUŠE...prožíváme POSVÁTNOU SEXUALITU...spojeni s JEDNOTOU...spojeni se VŠÍM.....................to je MUENA - hluboké učení lásky...

Muena se rozvila jako krásný květ. Zrodila se na základě hlubokého vnitřního vedení, které mi přineslo metody, se kterými je v současnosti zapotřebí pracovat. Je mi ohromnou ctí, že Vám mohu MUENU představit. Muena je hluboké učení lásky, které nás udržuje v přítomnosti. Neodvádí pozornost do hlavy, jen je…TADY A TEĎ. Otevírá srdce a za pomoci lásky a doteku rozpouští skořápky strachu. Muena dokáže nahlédnout pod nánosy strachu a beznaděje, které v sobě máme po mnoho let uložené a které kolem našeho srdce vytvořily za ty roky nekontaktu tvrdou slupku. Toto brnění totiž může za naší vnitřní nepohodu a nespokojenost. Necítíme sami sebe…a když nejsme v kontaktu se sebou-se svou podstatou...necítíme ani lásku. Jen my sami se můžeme naplnit...prozářit se „sami sebou“...prozářit se naší přirozeností...jen BÝT.

Muena je hluboké učení lásky, které nás navrací k sobě.K tomu co je nám

 přirozené…a to je BÝT LÁSKOU.

LÁSKA je v každém z nás. Ve chvíli,kdy jí prožijeme a stane se naší součástí,může být naším učitelem. Máme ji v sobě od pradávna a je naší přirozeností. Jen jsme se od ní v dnešním hektickém světě vzdálili. Zatoulali jsme se někam, kde nám není dobře. Cítíme se vnitřně prázdní, nespokojení, nenaplnění...i přesto, že máme téměř vše...“NĚCO“ nám schází. Naplnění hledáme kolem sebe...ne v sobě. Vlastně jsme zapomněli co je LÁSKA. I když...určitou představu o LÁSCE máme. Vidíme ji v telenovelách, čteme o ni v románech...

Ale co je to vlastně LÁSKA?!

Je to téměř zaklínadlo. Magické slovo o pěti písmenkách...pronásleduje nás...toužíme po ní a jsme ochotní udělat téměř cokoliv....PRO LÁSKU. Ale pro LÁSKU nemusíme dělat NIC. Stačí „jen“ vypnout hlavu a BÝT. BÝT SE SEBOU...nic víc totiž LÁSKA NEPOTŘEBUJE. Většina lidí si myslí, že žijí v lásce. Dokáží o ní mluvit dlouhé hodiny a barvitě popisovat své prožitky a štěstí. Hlava produkuje tisíce slov o kráse a hloubce LÁSKY. Ano HLAVA....mysl, ta naše věrná „přítelkyně“. Ovšem ve chvíli, kdy LÁSKU zacítíme a odevzdáme se jí...položíme se do její náruče...přijdeme na to,že na ni žádná slova nejsou. I přes barvitost a pestrost našeho jazyka, na LÁSKU SLOVA NEEXISTUJÍ…LÁSKA je stav bytí...je to pocit naprostého odevzdání a uvolnění, stav extáze a klidu, který prostupuje celé naše tělo. LÁSKA je blaženost...božská mana...pokrm Bohů...je to pocit ticha…beze slov...tak to je LÁSKA...

Vím to..cítím jí...a každým okamžikem jsem nesmírně vděčná za to, že ji mohu cítit a žít. Jsem nesmírně vděčná za to, že svou lásku mohu sdílet se svým partnerem...a se světem...

Ne každý má to štěstí...DĚKUJI.

 

MUENA je krásné slovo, co vlastně znamená?

MUENA je složením dvou slov, MUŽ a ŽENA...muŽena...

Písmeno Ž symbolizuje Život, který vzniká spojením muže a ženy v nás. 

Ve chvíli kdy dojde ke spojení hluboké podstaty mužského a ženského principu uvnitř nás,principů,

ze kterých všechno vychází...dochází k životu..láska je dechem života

 

Odkud učení pochází?

Při mé cestě za poznáním a při práci s lidmi, jsem přicházela do styku s různými metodami...regresní terapie, konstelace, kineziologie..aj. Pomáhaly,ale u každé jsem měla pocit, že odvádí pozornost od pocitu-od toho co cítíme do hlavy a ta vše popisuje a vede k pochopení. A ve chvíli kdy pochopíme, přestáváme řešit. Našli jsme „viníka“ a uspokojili tak mysl, která nás přestane zlobit a zatěžovat...na chvilku samozřejmě. Vždy jsem ale měla pocit, že lze obsáhnout daleko větší hloubku, než jakou nabízí dnešní trh. Věděla jsem, že jde „NĚCO“ víc..jen jsem nevěděla jak. Sama jsem pak v životě prošla velkou proměnou a mohla se dotknout svého nitra. Přestala jsem tehdy bojovat se svým strachem a dovolila si dospět. Proměnila jsem se v ženu a poprvé ve svých 38letech jsem ucítila lásku...Byl to zásadní zlom v mém životě..který mě mimochodem inspiroval i k napsání knihy...

A pak..jednoho dne nad ránem, hned po probuzení jsem ve svém nitru viděla obraz, který mě naprosto pohltil. Viděla jsem siluetu muže a ženy..Ponořila jsem se do něj a slyšela slovo MUENA. A s MUENOU přišlo i vysvětlení toho co to je a postupy jak s ní pracovat. Stále je to pro mě neuvěřitelně posvátný okamžik. Jsem nesmírně vděčná za to, že jsem mohla tento obraz vidět a že jsem se mohla ponořit do takové hloubky, se kterou je už čas začít pracovat. Muena se zrodila v této době. V době, která přináší spoustu změn a pokud jsme těmto změnám otevření...spojuje nás s láskou, s naší podstatou a naplňuje náš život, který je bohužel v současnosti většinou prázdný.

Tuto „vizi“ jsem sdílela se svým partnerem a začali jsme jí praktikovat v našem životě. Když jsme zjistili, že funguje „pustili jsme jí dál do světa“. Je překrásné dívat se na lidskou proměnu...na to jak lidé díky lásce rozkvétají.

Chápu dobře,že muena je jen pro páry?

Muena je pro všechny, kteří se chtějí otevřít lásce. Je pro všechny, které už nebaví žít ve vnitřní prázdnotě. Pracujeme i s jednotlivci. Vždyť každý má právo na lásku. Ve chvíli kdy se člověk zacelí a spojí se svým zdrojem lásky, přitáhne si do života i stejného partnera...a pak spolu mohou sdílet „lásku na druhou“....posvátnou sexualitu.

                                           S čím nám může MUENA pomoci?

Muena pracuje na několika úrovních a různými způsoby a bude nám ohromnou ctí Vás s nimi seznámit.

Partnerský restart-je vícedenní práce s páry. Když láska vyprchala a nebo partneři nemohou najít společnou cestu, řeč. Pak na několikadenních pobytech společně s partnerem pracujeme s páry a ukazujeme jim nestranný pohled. Snažíme se najít společný jazyk, kterým by se domluvily. Principy vztahu jsou velmi jednoduché...jde jen o to je pochopit a přijmout. Ve chvílích, kdy se nám to povede, máme vyhráno a neexistuje, že by to ve vztahu nefungovalo...pokud partneři chtějí samozřejmě :o)

Umění intimity-jak je vidět z názvu, jde o intimní poradenství. Sexuální energie je nejsilnější zdroj energie, který v sobě nosíme. Bohužel ho málokdo z nás umí používat. Většinou s touto energií nejsme vůbec v kontaktu, nebo jí někde mrháme a nevyužíváme jí pro sebe a pro dobro světa. V podvědomí máme zakódováno, že se „ TO“ nedělá,že je „TO“ špatné,že je „ TO“ smrtelný hřích. Milujeme se s pocity viny, které nahlodávají naší mysl a odvádí tím pozornost od přítomného okamžiku. Milují se pak jen dvě těla, dvě prázdné schránky, ne však naše duše. To je sex. Nikdy při něm nemůžeme prožít posvátnou sexualitu. Můžeme se, ale do něj plně ponořit a tím se přivést do přítomnosti. V umění intimity Muena pracuje a ukazuje za pomocí konzultace, osobního vedení a nebo různých cvičení jak v sobě opět zažehnout oheň vášně a přitom nechat plameny volně proudit skrze srdce beze strachu, že ho spálí.

Cesta k vědomému ženství- většina žen je nucená se v dnešním“mužsky“ zaměřeném světě krýt. Dravá doba neumožňuje ženám jen tak plout a být ve své přirozenosti. Pokud chce žena držet krok musí nasadit „ostré“ lokty. V tuto chvíli však ztrácí kontakt se svou ženskou částí...se svou přirozeností. Přirozeností ženy je být láskou. ŽENA JE LÁSKA...a právě k lásce vede cesta k vědomému ženství, která může být velmi rychlá...pokud je změně klientka otevřená.

Vědomé mužství – při práci s muži je nejdůležitější je spojit se svou podstatou, s mužskou silou.Najít pevné zakotvení v životě a naučit je vypnout mysl, protože jen tak, mohou muži cítit sami sebe. Otevřít se tak své ženské stránce a začít tak vnímat svět jinak, než jen povrchově očima.

Co by mělo toto učení přinést dnešnímu světu?

Dle mého Muena do dnešní doby vnáší soucit…ke VŠEMU…k ZEMI.

Soucitní jsme ve chvíli, kdy máme OTEVŘENÉ SRDCE… a to je to, co MUENA přináší.

 

Pokud jste si všimli stále se zde opakují téměř stejná slova..A to LÁSKA, PŘÍTOMNOST, HOUBKA, TADY A TEĎ. Může to znít jako klišé, tyto slova na nás vykukují odevšad. Trh je jimi přesycen. Je důležité si uvědomit, ŽE LÁSKU,MŮŽEME CÍTIT JEN V PŘÍTOMNÉM OKAMŽIKU.. Jinak to nejde….i když jde, ale pouze si to myslíme. Podlehli jsme své představě o lásce a začali jsme jí věřit. Máme vše..skvělého partnera/ku,zdravé děti...dům,jídlo....ale uvnitř...nám stále „NĚCO“ schází...Pokud cítíte vnitřní prázdnotu..a máte dost síly nelhat sami sobě..a přiznáte si to..máte vyhráno...protože to je právě první krok k ohromné životní změně.UVĚDOMIT SI,ŽE TO CHCI JINAK!

LÁSKA je naší PŘIROZENOSTÍ. Jsme to MY. A když nevíme co je LÁSKA..nevíme

KDO JSME MY. A JAK CHCEME TVOŘIT ŽIVOT A SVĚT..KDYŽ ANI NEMÁME KONTAKT SAMI SE SEBOU ?!

 

text : Monika - Rozárka

Text je možné šířit dál pouze v neupravené a nezkrácené podobě se jménem autora.

Děkuji za pochopení...:o)

Nová Regena ÚNOR 2016