MUENA – HLUBOKÉ UČENÍ LÁSKY

PARTNERSTVÍ...a co s ním..?

 

Zrodíme se z lásky v partnerství svých rodičů. Jsme zplozeni ze sexuální energie,

která nás transformovala do hmotného těla. Na svět přicházíme jako nepopsaný list

a začíná se psát kniha života...začíná se rodit náš osobní příběh...

Jsme v přítomnosti muže a ženy/matky a otce. Vyvíjíme se v prostředí, které nás ovlivňuje na všech úrovních...

Z dětství přecházíme do období dospívání,kde se dere na povrch naše

touha po individualizaci, touha po sobě sama. Chceme ze sebe setřást to, co do nás bylo vložené od rodičů 

a děláme věci po svém. Někde v nás „NĚCO“ tuší, že jsme se narodily jako originální bytosti a že každý 

má v sobě jedinečný potenciál. Snažíme se sami sebe najít v běžných činnostech i ve vztazích...

Máme hlubokou touhu sdílet s druhými.

Bouří se v nás sexuální energie, která se chce zhmotnit do lásky...prožíváme silné emoce...

zažíváme první vztahy... Dostáváme se do styku s emoční hloubkou a jsme plní života.

ZAČÍNÁME SAMI SEBE POZNÁVAT SKRZE DRUHÉ...

A TADY NĚKDE ZAČÍNAJÍ PARTNERSKÉ VZTAHY.

 

 

...ZPOVĚĎ SRDCE ŽENY...

 

Cítím že se ztrácím...uzavírám se hluboko do svého nitra..jsem zraněná...

Tak dlouho k Tobě promlouvám ze srdce...nabízím Ti svou lásku...a ty mě stále neslyšíš...

Bolí mě z toho srdce..protože nevím zda mě nechceš slyšet..a nebo jsi tak daleko,že mé volání po lásce neslyšíš...

Mám pocit,že čím víc Ti svou lásku nabízím,tím víc se mi vzdaluješ.....Nechápu to...

Je to mou přirozeností....JSEM ŽENA....a láska je mou součástí...Je pro mne vším..

Necítím Tě vedle sebe a proto jsem ztracená. Chybí mi pevný „záchytný“ bod....abych se mohla uvolnit a plně se 

odevzdat...tím bodem jsi Ty...MUŽ...jsi mou kotvou..

abych mohla volně plynout nekonečnou láskou.

Kdepak se touláš...můj nejdražší? Nedovol prosím,abych se uzavřela a ze strachu

zamknula dveře svého srdce...potřebuji Tě...můj nejdražší...má lásko...vrať se prosím...

 

͠͠

Tak to je zpověď srdce...Srdce ŽENY...Každá z nás to bezpochyby už někdy prožila.

I přes to, že s ní je partner doma,cítí se sama.

Každý muž určitě prožil, že ve vztahu není....i přes to, že fyzicky tam je,

ve svém nitru je úplně někde jinde.

Toto je zásadní „konflikt“ ve vztahu.....

MUŽ a ŽENA...DVĚ NAPROSTO ODLIŠNÉ BYTOSTI.

Každý potřebuje ke svému životu něco úplně jiného....

MUŽ naprostou a absolutní svobodu a ŽENA absolutní ponoření do lásky a do vztahu....

Pro ženu je vztah vším...je do něj ponořená 24h denně.

Muž potřebuje svobodu, mít prázdnou mysl.

Proto má takový strach vstoupit do vztahu a ponořit se do něj, protože se

BOJÍ, ŽE ZTRATÍ SVOBODU.....ale je opravdu svobodný,

když ho SVAZUJE STRACH Z LÁSKY..?

Nejsem muž, ale chápu, že je těžké se odevzdat a nechat se absolutně pohltit.

Ztratit sám sebe...a rozplynout se v lásce. Tohle je ale pro ženu samozřejmost...a přirozenost...

Ale jak se shodnout..? Je vůbec možné společné soužití ..?

 

...ZPOVĚĎ SRDCE ŽENY...

 

...už je to mnoho dní, když jsem Tě prosila, aby ses vrátil a vyslyšel volání mého srdce,

které tak touží po vzájemném sdílení. Stále tu nejsi...i přes to, že sedíš vedle mě a držíš mě za ruku...

Uzavírám se... Jsem uvězněná hluboko ve svém nitru...odkud není cesty ven....

Dívám se na to a je mi smutno...jsem zraněná....tak moc toužím po absolutním odevzdání...

ale nejde to.....nejsi tu...

Už nevím jak Ti mám ukázat, že jsi se ztratil...že nežiješ....a s vytaženou kotvou

bloudíš oceánem...bez cíle...bez posádky...bez vedení....

Jsem jako květina...a cítím, že mi začínají opadávat okvětní lísky.

Chybí mi výživa ze vzájemného hlubokého sdílení lásky...uzavírám se...a vadnu...

Můj nejdražší...neboj se pohlédnout mé bolesti do očí....spatříš za ní sám sebe...

..spokojenost ženy, je odrazem muže...

 

͠͠

Pokud se partneři ve vztahu dostanou do tohoto bodu a nemají vedení,nebo patřičné informace co s tím, je to většinou průšvih. 

Žena se uzavírá natolik, že se nedokáže otevřít lásce...a rezignuje.. Muž...ten má „svou svobodu“..a je mu 

v tom „svým způsobem“ dobře. Nežijí....jen přežívají.

Ze zvyku...ze strachu...kvůli financím...dětem. Je to smutné, protože co můžete předat dětem,

když sami „žijete ve lži“...bez lásky? Je nutné si uvědomit, že

VZTAH JE JAKO KVĚTINA A JE NUTNÉ O NĚJ PEČOVAT,

HÝČKAT HO A VĚNOVAT MU POZORNOST.

Jen tak může vztah růst a vzkvétat do krásy a lásky.

 

 

 

PARTNERSKÝ RESTART

 

Nastavit do starého vztahu „něco“ nového je většinou velmi těžké.

Za roky společného soužití se partneři „překrývají“. Už pořádně neví kdo je kdo. Přizpůsobují se jeden druhému,

až ztratí kontakt sami se sebou. Aniž si to uvědomují, plní touhy a očekávání partnera.... 

Ale, je to opravdu jejich cesta..? Opravdu žena ráda vaří a tráví čas v kuchyni? 

Naplňuje jí obskakování muže...a nebo je to jen jeho hluboce skrytá touha,

protože mu schází maminčina péče.:?

Opravdu chce být muž neustále doma a věnovat se manželce...a říkat jí „sladké nesmysly“?

Nebo je to jen to, po čem uvnitř touží žena...?

Pokud si nejsme vědomi sami sebe, jen těžko rozlišíme, co je „naše“ a co už ne.

Nejsme v kontaktu se svou hloubkou, se svojí intimitou...a nepoznáme tak naší touhu a přirozenost.

Ale jak na to a co s tím..?

 

Je důležité se zastavit a uvědomit si, že chci změnu. To je asi první krok.

A druhým krokem je vyhledat řešení nebo pomoc. Ve vztahu jsou to většinou ženy,

které dávají první impulz, protože cítí, že jsou nespokojené.

Muži většinou vyhledání pomoci odmítají a nebo nepotřebují...

Protože buď VŠE ZVLÁDNOU SAMI...a nebo ŽÁDNÝ PROBLÉM NEMAJÍ :o)

Nebo muž souhlasí, ale většinou jen aby měl od ženy klid.

Někdy mi to přijde, jako když každý z partnerů mluví jiným

jazykem a nemůžou se domluvit jen proto, že si nerozumí. Tak jim prostě „jen“ děláme

„tlumočníka“ a snažíme se najít řeč, které by rozumněli oba :o)

 

Měli bychom se naučit mezi sebou upřímně komunikovat, být upřímní nejen sami k sobě,

ale i ke svému partnerovi. Je důležité své opravdové potřeby znát a umět o nich mluvit,

abychom je v sobě nepotlačily a nepohřbily tak své pravé já na úkor druhého.

 

 

 

...ZPOVĚĎ SRDCE ŽENY...

 

Můj nejdražší...dotýkej se mě a hlaď mě prosím... Tvá slova vyznání slyším a přijímám...

nesmírně si jich vážím... Potřebuji Tě ale cítit. Potřebuji cítit DOTEK TVÉ LÁSKY.

Tolik toužím cítit Tvou bezpečnou náruč...

Mé tělo i duše lační po kontaktu s Tebou... Vezmi mne do náruče a pevně mě stiskni .

Buď tu se mnou...jen JÁ a TY... Vnímej mě a ucítíš jak se Ti odevzdávám.

Vnímej prosím mé tělo, které Ti přesně říká,co máš dělat......

neboj se vstoupit hluboko do mého nitra...do mého srdce...

neboj se ponořit do hlubin nekonečné lásky...tam,kde nejsem ani JÁ...ani TY...

jen ticho a nekonečná láska...jen tam budeš doopravdy svobodný...

 

͠͠

POSVÁTNÁ SEXUALITA - UMĚNÍ INTIMITY

 

SEXUÁLNÍ ENERGIE NENÍ ŽIVOTEM,

TO ŽIVOT JE SEXUÁLNÍ ENERGIÍ

 

Partnerství je samozřejmě i o intimitě. Intimita a sexualita je součástí každého vztahu.

Srze sexuální energii se spojujeme s láskou.

Sexualita je zdrojem života a je přirozenou součástí člověka.V počátečním stádiu je sexualita pudová.

Je zdrojem rozkoše a uvolnění,je plná spalující vášně, je pouze na povrchu..

Pokrývá většinu našeho života, to proto tak prosperuje pornoprůmysl.

Po čase nám ale přestává stačit. Chceme prožívat „NĚCO“ víc. Cítíme, že sexualita má větší hloubku a potenciál. 

Je potřeba ji transformovat na lásku, aby mohla proniknou do těla jako energie,která pozvedne naší Duši do nebeských výšin na Zemi.

POSVÁTNÁ SEXUALITA NÁS DOSTANE DO VNITŘNÍHO TICHA.

Naše mysl se rozplyne a my se ocitáme v nekonečném zdroji lásky, spojeni se vším.

Do posvátné sexuality se můžeme dostat tak,že se přestaneme „honit“ na orgasmem a začneme si vědomě užívat přítomnou chvíli..partnera...doteky...mazlení...milování...

Přítomnost jeden druhého... Jen JSME. Naše mysl se ztiší a naše těla se „rozplynou“.

Při vědomém milování se spojíme se srdcem a ponoříme se do POSVÁTNÉ SEXUALITY.

Milování se pak stává modlitbou. Ponoříme se do takové hloubky, kde neexistují hranice.

Rozpouštíme sami sebe...naše těla „mizí“ a my se stáváme JEDNÍM....

UŽ SE NEMILUJÍ NAŠE TĚLA....ALE NAŠE DUŠE...TO JE TANEC ŽIVOTA...

MUENA - HLUBOKÉ UČENÍ LÁSKY

 

 


 

 

 

text : Monika - Rozárka a Miroslav Mikeš

Text je možné šířit dál pouze v neupravené a nezkrácené podobě se jménem autora.

Děkuji za pochopení...:o)

 

Nová Regena BŘEZEN 2016